Inleiding tot de fysio-emotionele-energetische therapie 'FEET 1'

Magnolia Federation, Merchtem (B)

03/10/2015

Trefwoorden: gezondheid, ziekte, Nand VAN OUYTSEL, therapieMAGNOLIA FEDERATION vzw
O.N.: 0421. 731. 155
www.magnolia-federation.org

IMG

 
Aan alle geïnteresseerden,
 
Wij nodigen u vriendelijk uit op onze cursus
Inleiding tot de fysio-emotionele-energetische therapie “FEET 1”.
 
Om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en wetenschappelijk gefundeerd systeem op punt gesteld. 
Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.
 
Heeft U er ooit al  over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? (Naast de klassieke methode zijn er ontelbare alternatieve methodes). Al deze therapieën lijken wel telefoontoestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale computer (ons onderbewuste), alle met hetzelfde indringende verzoek “wordt eens wakker a.u.b., en genees dit lichaam!” Het is uiteindelijk die centrale computer die beslist “doe ik het of doe ik het niet”.
 
In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale computer.
Met elegante methoden die alle via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar DE oorzaak die ons blokkeert. We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we  bvb.: *Ons minderwaardig  voelen bij bepaalde types van mensen ook al kennen we die niet persoonlijk, *Sommigen huwen hun pseudo-moeder of –vader, met alle nefaste gevolgen nadien, * Sommigen maken wel 100 maal de deurklink schoon uit vrees  anders besmet te geraken, *Sommige mensen blijven alsmaar ziek ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten, en ga zo maar door…. 
De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen. Onze therapie tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.

In feite is deze therapie veel meer dan de aanzet naar gezondheid. Men komt tot de volledige geestelijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige “zijn”. 
 
De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken op weg naar een betere wereld in en om je heen.
 
De lesgever is Nand VAN OUYTSEL, grondlegger van de methode FEET.
Deze cursus wordt gegeven in de gebouwen van TPC, Groenenborgerlaan, 149, Antwerpen, 2020; in gebouw S, parking gratis met ingang langs de Beukenlaan.
Data: woensdagavonden 27 januari, 3, 17 en 24 februari en 2 maart 2016.   Maandagavond, 22 februari is een oefenavond onder begeleiding. We beginnen telkens om 19u30 en eindigen om 22u30.
Deelnameprijs:  245euro, inclusief copies (indien inschrijving en betalingen op tijd gebeurd zijn) en inclusief oefenavond.    Voorschot is 45euro. 
Wie FEET1 al gevolgd heeft, kan refreshen voor 145euro, copies niet inbegrepen.
 
HOE INSCHRIJVEN? Aangezien slechts 25 deelnemers de cursus kunnen volgen is vooraf inschrijven  een noodzaak. Na storting van het voorschot op rek nr van Magnolia: BE15 7895 3408 3230, mailt u ons het ingevuld bijgaand inschrijvingsstrookje ZO VLUG MOGELIJK terug op adres:
U ontvangt dan een bewijs van deelname en de routebeschrijving.
Het volledig bedrag dient betaald te zijn voor de aanvang van de eerste les en liefst gestort op rek. nr. van Magnolia Federation voor 17 januari 2016. 
Voor meer info: zie www.magnolia-federation.org.
 
Het Bestuur

 

 
Inschrijvingsstrookje:
 
 
 
 
Naam en voornaam: ………………………………………………….   Tel/gsm: …………………………………….
 
 
Adres: ………………………………………………………………………..
Mailadres:  ……………………………….......
 
 
Schrijft zich in op de cursus FEET1 die start op 27/01/2016 in Antwerpen
 
 
En heeft op datum van …………… en op rek. nr van Magnolia …euro gestort.
 
 
Of: heeft FEET1 al gevolgd in het jaar….    en schrijft in voor refresh en heeft op datum van …
 
 
op rek. van Magnolia ...... euro gestort.
 
Handtekening …………………. 

IMG

 


 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy