Voorstelling jaarcyclus voor BEWEGING, ENERGETISCHE FYSIOLOGIE en BELICHAAMDE FILOSOFIE

Andwhatbesidesdeath, Borgerhout (Antwerpen, B)

09/11/2015

Trefwoorden: Hilde Broeckhove, Louise Chardon, Ruimte Resonans, CarWash Theater

JAAR CYCLUS VOOR BEWEGING,

ENERGETISCHE FYSIOLOGIE EN BELICHAAMDE FILOSOFIE

 7 modules in Gent, Antwerpen en Portugal

door Hilde Broeckhove en Louise Chardon

Januari > Oktober 2016

met Meridiaan Chi Kung, Body-Mind Centering & Tao filosofie

Ontwikkelen van bewustzijn en gewaarzijn in lichaam en geest via
bewegingsexploraties doorheen meridianen, organen,
lichaamssystemen, zintuigen, vloeistoffen,
embryologische en neurologische ontwikkelingspatronen...
 

Wij brengen verschillende bewegingskunsten samen, zowel Oosterse als Westerse benaderingen om lichaamsbewustzijn op te bouwen in verschillende lagen van onszelf en om het
vermogen te luisteren naar, te absorberen en herformuleren van interne bewegingen te ontwikkelen.
Dit lichaamsbewustzijn en gewaarzijn gebruiken we als gereedschap om onze creativiteit, artistieke visie en persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen.
We ontwikkelen lichaamsbewustzijn op het niveau van bewegingsmechanica, energetische gevoeligheid, orgaan-bewustzijn, sensoriële ontvankelijkheid, somatisch ervaren.
Sommige exploraties zullen heel fysiek zijn, andere energetisch, nog andere zullen ons in contact brengen met de de wereld voorbij de wereld, een leegte of vereniging met de vormloze en steeds veranderende natuur...

 

Deze jaartraining is bedoeld voor mensen die op een intense manier op onderzoek willen gaan in het landschap van hun lichaam en geest en alle lagen die daarin besloten liggen,
dit als zelfontwikkelingsproject of ter verdieping en aanvulling van wat je al doet.
Een achtergrond in dans, beweging, theater, gevechtskunsten, lichaamswerk is een meerwaarde maar geen vereiste.
Voor ervaren mensen is deze training een manier om reeds gekende vaardigheden multidimensioneel te integreren en om dat wat de expressie van het volle potentieel en authenticiteit belemmert te ont-leren.
Voor mensen met minder ervaring zal deze training ondersteuning bieden in het openen van het lichaam en het ontdekken van het creatief potentieel.
De bereidheid voorbij bewegings-, emotionele en mentale conditionering te zinken en onderzoeken is de enige voorwaarde.

 

Deze opleiding wil/kan ook een ondersteuning bieden of springplank zijn naar het ontwikkelen van een eigen project of de verdere vormgeving van een reeds opgestart project.

WELKOM OP ONZE INFO MOMENTEN

vrijdag 13 november te Gent en

vrijdag 20 november te Antwerpen

telkens van 19u tot 21u

Locaties: Ruimte Resonans, Zuidstationstraat 20, 9000 Gent
CarWash Theater, Sergeyselsstraat 42, 2140 Borgerhout - Antwerpen

Aanmelding: geef ons een seintje per email en vermeld op welke dag je komt:

info.awbd@gmail.com  of  hilde.broeckhove@gmail. com


Richt ook al je vragen naar deze emailadressen of telefoneer:

+32 (0)496 21 43 50 of  0497 46 92 19

Info over de inhoud van het programma vind je op volgende websites en word je meegedeeld op de info sessies.
Deze cyclus zal in het Engels en het Nederlands gegeven worden, vertalingen afhankelijk van de taal-noden van de deelnemers.

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy