Mensen opleiden en begeleiden vanuit een Gulden Snede-verhouding

De Gulden Snede, Oud-Heverlee (B)

01/12/2015

Trefwoorden: droomanalyse, Maarten Lietaert Peerbolte, droomwereld, synchroniciteit


 
 
 
 
 
 
 
 
 


IEDEREEN DROOMT 

VOORDRACHT

Mensen opleiden en begeleiden vanuit een Gulden Snede-verhouding
door Annamaria Bosmans
Je dient je per mail in te schrijven
.

Datum: dinsdag 26 januari om 19.30u

SUPERVISIEGROEP
begeleiders uit verschillende disciplines ontmoeten elkaar
Elk mens komt met zijn eigen unieke levensverhaal en voegt iets toe aan jouw verhaal als begeleider.
In deze groep is er ruimte om stil te staan bij jouw verhaal, inzicht te krijgen in de processen van overdracht en tegenoverdracht, om elkaar te inspireren, je werkinstrumenten te verfijnen, momenten van ontroering  met elkaar te delen, … Het maakt van ons een beter mens, een betere begeleider.
Datum: er zijn twee groepen waar je kan instappen als er plek vrijkomt
- groep 1 elke laatste vrijdag van de maand 13u tot 16u
- groep 2 elke laatste maandag van de maand van 10.30u tot 12.30u
In de maandaggroep is een plaats vrijgekomen.

 

DROOMGIDS
de ouders als poort van de ziel
De psychodynamische droomanalyse zoals deze is uitgewerkt door dr. Maarten Lietaert Peerbolte, vormt de basis van deze opleiding. In zijn mensbeeld staat het begrip 'kosmisch existentialisme' centraal, het vormt de rode draad doorheen de opleiding. De rijkdom en de openheid van zijn denkkader maken het mogelijk hedendaagse inzichten en begeleidingstechnieken uit o.a. het emotioneel lichaamswerk, tantra en in het bijzonder uit  familieopstellingen en natuurbeleving  te integreren.
In deze opleiding leer je fenomenologisch waarnemen, dit is aannemen wat er in de droom verschijnt. Je oefent je om psychodynamisch te denken en zo de psychische bewegingen in de droom te herkennen. De droom ontsnapt aan de aardse wetten van ruimte en tijd, waardoor we het denken in een oorzaak- gevolg-schema moet loslaten en uitgenodigd worden om mensen te begeleiden vanuit synchroniciteit, de niet oorzakelijke doch betekenisvolle samenhang der dingen.

Start
De volgende  opleidingsmodule start op 7 maart.
Wie wil deelnemen moet zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Wie nog niet voldoende ervaring heeft met zijn eigen droomwereld kan bij één van onze medewerkers zich hierin verdiepen.

 
 

Het secretariaatsadres van De Gulden Snede, vzw is:
F. Crabbéstraat 47 B-3050 Oud-Heverlee
www.guldensnede.be
guldensnede@telenet.be

Alle activiteiten vinden plaats in de Beverruimte,
Hazenfonteinstraat 3, 3050 Oud-Heverlee
Tel.: 0474 269 599


 
 
  
 
 
 

 

 

 

 


 

 INImail verspreidt aankondigingen over gezondheid, persoonlijke groei & ontwikkeling en alternatieve of spirituele activiteiten zoals workshops, cursussen, websites, bijeenkomsten, uitstappen, dansfeesten en fuiven, lezingen, reizen...

Je vindt meer berichten op de website www.inimail.be, op de Facebook-pagina van INImail of op Twitter.Misschien past onze nieuwsbrief niet als wegwijzer op jouw pad van zelfontplooiing, spirituele ontwikkeling en persoonlijke innerlijke groei? Krijg je liever geen e-mails meer op dit adres toonpels@skynet.be? Klik dan hier.
Om je registratiegegevens te raadplegen of te wijzigen, klik hier.
Om dit bericht naar iemand door te sturen, klik hier.

Het INImail-team

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy