Jaartraining Coaching en Procesbegeleiding

Zienderogen Beter, Leeuwarden (NL)

20/06/2016

Trefwoorden: transformatieprocessen, Kindertolk, Baarn, Wijnegem 

PRESENTCHILD ®  methode: Werken in het hart van gezinnen 

Jaartraining Coaching en Procesbegeleiding 

Trefwoorden uit het programma zijn: theorie en ervaren, leren door veel doen.  Doorvragen en nauwkeurig luisteren. Omgaan met emoties. Kennis over transformatieprocessen. Overdracht en tegenoverdracht.

Wil je graag Kindertolk® worden, maar mis je basisvaardigheden om ouders in hun proces te begeleiden? Ben je al Kindertolk® en wil je je eigen vaardigheden om processen te kunnen begeleiden verder uitdiepen?

Dan kun je je ook aanmelden voor de opleiding Basis Coaching en Procesbegeleiding.
Een intensieve training waarin je coachingsvaardigheden vanuit diverse perspectieven aangereikt krijgt. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en je persoonlijke thema’s. Wie je bent (present zijn)  en in welke mate je jezelf kent met jouw persoonlijke kwaliteiten, is een heel belangrijk coachingsintsrument!

Een stevige training van 10 hele dagen verspreid over een jaar (september 2016-september 2017)  onder leiding van ervaren Trainers-Kindertolk.  Deze sluit naadloos aan op de Training tot Kindertolk® . Op zaterdagen in Baarn (NL) en/of Wijnegem (Be).

Programma

Achtergrondinformatie in combinatie met zelf-inzicht staat in deze basis training centraal.

Aan de hand van diverse theorieën en hulpverleningsmodellen staan we stil bij de vraag: hoe werkt dat in en voor mij? Hoe ga ik daarmee zelf om en hoe kan ik daar een cliënt in begeleiden? In elke les wordt veel met elkaar geoefend en ook tussentijds worden opdrachten gemaakt. Je krijgt directe feedback van de trainers.  

We werken aan de hand van vier thema’s:
*(Ontwikkelings)Pychologie en visie op mens-zijn
*De helpende relatie
*Overlevingsmechanismen
*Therapeutische vaardigheden

Toelatingscriteria Basis Coaching en Procesbegeleding

*HBO niveau of Hoger onderwijs (Belgie). Hierbij gaat het om zelfstandig kunnen
 
functioneren en beslissen, soms hebben mensen dit zelf verworven (MBO+)
*De wens je eigen transformatieproces in te gaan en hierop te (leren) reflecteren)
*De bereidheid eventueel leertherapie te volgen
*Psychische stabiliteit
*Affiniteit met het werken met gezinnen, kinderen, ouders
*De wens om meer hulpverlenende en procesbegeleidende vaardigheden aan te leren
*Kindertolk® zijn of de wens dit graag te willen worden.

Aanmelden? Dat kan via de website www.presentchild.com
of bel:
+31 (0)6 - 18247540 (Liesbeth Stomp) of (+32) 36586717 (Bea Lambrechts). 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy