Stevig in je Schoenen - Lekker in je Vel

Stichting Uit eigen beweging, Ulestraten (NL)

28/09/2016

Trefwoorden: Psychosociale Weerbaarheid, hulpverlening, Jooske Kool, lichaamsbeleving

 


 
Stevig in je schoenen – Lekker in je Vel!

Start Basisopleiding Psychosociale Weerbaarheid – HBO+ niveau


Omdat elk kind er toe doet!

Wil je graag méér betekenen voor kinderen met problemen omdat praten alleen niet werkt?
En vind je het belangrijk om ouders te betrekken bij de hulp aan hun kind?
Najaar 2016 start in België de eerste basisopleiding Psychosociale Weerbaarheid.

Minder praten , méér doen!

Bewegen is bij kinderen primair.

Het kind leert zichzelf kennen door te bewegen.

Door te bewegen maakt het zich kenbaar aan zichzelf, maar ook aan anderen.

Beweging en lichamelijkheid vormen een primair middel tot contact, communicatie en zelfrealisatie

 

 

Methode “Ho, tot hier en niet verder....!”

 

Voor jezelf leren zorgen in relatie tot de ander,

met respect voor jezelf en de ander, vanuit het idee:

de enige die altijd bij je is om voor jezelf te zorgen, ben je zelf.


Een ontwikkelingsgerichte benadering, waar het kind in zijn totaliteit centraal staat.
Ho, tot hier en niet verder....!” maakt primair gebruik van werkvormen gericht op de lichaamsbeleving
en het handelen in bewegingssituaties.

De methode wordt sinds 1995 succesvol toegepast en is beschreven in het boek
'Ho, tot hier en niet verder...!', uitgegeven bij Acco.
Bekijk de video:
https://vimeo.com/115632609

Méér dan praten alleen: ervaringsgericht werken op basis van bewegen en spelen.
Laagdrempelig, kortdurend en effectieve aanpak gericht op kind én ouders.

Voor kinderen met internaliserende en/of externaliserende problemen.
D
iepgaand: richt zich op de oorzaak van de blokkade achter het probleemgedrag.
Preventief, pedagogisch en curatief inzetbaar, ondersteunt kind én zijn ouders.
Ook voor niet-Nederlands sprekende kinderen of met een spraak- of taalbeperking
.


Plezier en speelsheid in je werk!

 

Opleiding Psychosociale Weerbaarheid

 

In Nederland bestaat de opleiding vanaf 2003, nu voor het eerst ook in België.
Deze Basisopleiding biedt concrete, theoretisch en praktische onderbouwde handvatten
waarmee je direct je werk met kinderen en ouders beter en effectiever vorm kunt geven.
Opgenomen is een volledig trainingsprogramma voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders.
Door theorie, praktijk en je eigen ervaring voortdurend te koppelen, leer je als cursist diepgaand

over de ontwikkeling van psychosociale weerbaarheid. Je integreert niet alleen het ‘waartoe’,

maar ook het ‘wat en hoe’ dat aan je handelen ten grondslag ligt.

Vijf maandelijkse lesblokken van twee dagen op donderdag en vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
Intervisie van de cursisten onderling: minimaal 4 intervisiebijeenkomsten van 2 uur.
Twee supervisie/intervisiedagen op basis van praktijk video- materiaal van de cursisten.

Studielast: 190 uur, waarvan 82 contacturen, gemiddeld 5 uur studie per week en 8 uur intervisie.

Kosten bedragen € 2450,- dit bedrag is inclusief twaalf lesdagen, persoonlijke begeleiding, de werkboeken voor kinderen en hun ouders; vegetarische lunch, koffie en thee.


 

Toelatingscriteria BasisopleidingEen HBO opleiding in de hulpverlening of gericht op het werken met kinderen.
Minimaal 2 jaar ervaring in het werken met kinderen en ouders, opvoeders, individueel en groepsgericht.
Voldoende motivatie, persoonlijke en vakmatige mogelijkheden om de opleiding te volgen.

De introductieworkshop ‘Stevig in je Schoenen – Lekker in je Vel!’ gevolgd hebben, of een andere
kennismaking met de methode "Ho, tot hier en niet verder...!".

Meer informatie in de opleidingsbrochure van stichting Uit eigen beweging.
kijk ook op http://stichting-uiteigenbeweging.blogspot.nl/ of
https://www.facebook.com/stichtinguiteigenbeweging

Stel je vraag of meld je aan via Stichting Uit eigen beweging, Jooske Kool
stichting@uiteigenbeweging.nl of 0031 43 326 1847.

 


 

 


 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy