EEN NIEUWE BESCHAVING BREEKT AAN. De aanwezigheid van Maitreya de Wereldleraar en de Missie van de UFO's

Karin Mahieu, Brussel (B)

03/10/2016

Trefwoorden: kernoorlog, Benjamin Creme, rechtvaardigheid, vrede

 
 

EEN NIEUWE BESCHAVING BREEKT AAN

De aanwezigheid van Maitreya de Wereldleraar

en de Missie van de UFO’s

 

De wereld is in rep en roer!

De hele mensheid wordt vandaag geconfronteerd met de gevolgen van een falend beleid op politiek, economisch en ecologisch vlak. Oorlogen, armoede, honger, commercialisering, roofbouw en vervuiling zijn een toenemende bron van gevaar en chaos voor de mensen geworden.

De mensheid ontwaakt!

We beginnen geleidelijk te veranderen. Een langzaam groeiend aantal mensen kiest voor het welzijn van alle leven op de planeet Aarde. Wedijver en verdeeldheid leiden ons naar de afgrond. Zij kunnen enkel worden vervangen door samenwerking en eenheid in verscheidenheid. Een wereldwijde commercialisering in alle sectoren zorgt ervoor dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Steeds meer mensen worden ziek, want het immuunsysteem wordt aangetast door de jarenlange milieuverontreiniging. Het zijn vooral de jongeren die proberen regeringen te wijzen op de nefaste gevolgen van hun beleid op de verschillende terreinen.

Een nieuwe grote oorlog zal alles vernietigen!

De meeste politici en regeringen zijn blind voor de gevolgen van hun beslissingen. Miljoenen mensen in de wereld leven in extreme armoede of sterven van honger en ontbering. Zonder gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid kan er geen vrede zijn. Een kleine oorlog wordt een grote oorlog en een grote oorlog wordt tenslotte een allesvernietigende kernoorlog.

Zonder de hulp en het advies van de Meesters van Wijsheid kunnen we de huidige problemen niet snel oplossen!

We weten immers niet meer wat we moeten doen. Maar er is hulp op komst. De Meesters van Wijsheid, onze Oudere Broeders, zijn in ons dagelijks leven teruggekeerd. Dit is een absoluut unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Gedurende ongeveer 100.000 jaar hebben de Meesters in afgelegen berg- en woestijngebieden geleefd. Van daaruit hebben zij het evolutieproces van de menselijke beschaving geleid.

Maitreya  treedt naar voren!

In alle grote religies bestaat het idee van verdere onthulling door een toekomstige leraar. Studenten in de esoterie verwachten nu de terugkeer van Maitreya, de Wereldleraar voor het nieuwe Watermantijdperk. Maitreya is geen religieus leidsman, maar een Leraar in de ruimste zin van het woord. Met Zijn buitengewoon inzicht zal Hij ons leren wie we werkelijk zijn. Hij zal ons ook de nieuwe richting wijzen die de mensheid moet inslaan voor de totstandkoming van een vreedzame en duurzame samenleving met vrijheid en rechtvaardigheid als ondeelbare bouwstenen.

Deel samen en red de wereld!

Een eerlijke herverdeling van de hulpbronnen van de wereld, als universeel recht voor alle 7,3 miljard mensen op Aarde, is de eerste stap op weg naar rechtvaardigheid en vertrouwen voor de hele mensheid. Dit is de belangrijkste eerste stap voor de mensheid. Hiermee creëren we mogelijkheden waar we niet van hadden durven dromen ! We ontpoppen onszelf als de behoeders van onze planeet Aarde. Dit zal uiteindelijk ook de kerntaak van de mensheid worden.

Benjamin Creme!

De informatie over de aanwezigheid en het werk van Maitreya wordt sinds 1975 verspreid door Benjamin Creme, die daarbij wereldwijd wordt gesteund door groepen vrijwilligers die eveneens bekendheid geven aan deze boodschap van hoop door middel van bijvoorbeeld lezingen.

We nodigen je uit!

 

Beste,

We nodigen u vriendelijk uit op onze infodag van zaterdag 22 oktober 2016 van 13u tot 17u te Brusselzie onderstaande affiche. De infodag gaat over de aanwezigheid van Maitreya de Wereldleraar, de Meesters van Wijsheid en de Missie van de UFO’s.

“De problemen van de mensheid zijn immens maar op te lossen met hulp.
Die hulp krijgen wij van Maitreya de Wereldleraar die nu klaar staat om naar buiten te treden.
Kom naar de infodag waar we de grote lijnen zullen aangeven van de eenvoudige en praktische oplossingen die Maitreya ons aanreikt.
Een nieuwe Wereld wacht ons als we de raad van Maitreya aannemen.”

SAMEN DELEN = RECHTVAARDIGHEID = VREDE

U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en dieper over een onderwerp te spreken bij de infostanden met een drankje en een hapje.
Familieleden, vrienden en kennissen zijn allicht ook welkom.

Het is een bijzonder evenement en we kijken er naar uit om u ter plaatse te ontmoeten.


jpvinfoconf@gmail.com
www.sharenl.org

 

 


 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy