FEET1 of Fysio- Emotionele- Energetische therapie, inleiding

Magnolia Federation, Merchtem (B)

21/01/2017

Trefwoorden: ziekte, gezondheid, O-test, Nand Van Ouytsel 

MAGNOLIA FEDERATION vzw

ON: 0421. 731. 155

 

        

 

 

Aan alle geïnteresseerden,

                                                                           

                                                                         

                                                            Wij nodigen u vriendelijk uit op onze cursus

Inleiding tot de fysio- emotionele- energetische therapie  “FEET 1” .

 

Om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en proefondervindelijk gefundeerd systeem op punt gesteld.

Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.

 

Heeft U er ooit al  over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? (Naast de  klassieke methode zijn er ontelbare alternatieve methodes).  Al deze therapieën lijken wel telefoontoestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale computer (ons onderbewuste), alle met hetzelfde indringende verzoek “wordt eens wakker a.u.b., en genees dit lichaam!”  Het is uiteindelijk die centrale computer die beslist “doe ik het of doe ik het niet”.

 

In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale computer.

Met elegante methoden die alle via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar DE oorzaak die ons blokkeert.  We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we  bvb.:

ü  Ons minderwaardig  voelen bij bepaalde types van mensen ook al kennen we die niet persoonlijk, 

ü  Sommigen huwen  hun pseudo-moeder of –vader, met alle nefaste gevolgen nadien, 

ü  Sommigen maken wel 100 maal de deurklink schoon uit vrees  anders besmet te geraken,

ü  Sommige mensen blijven alsmaar ziek ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten, en ga zo maar door….

De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen.  Onze therapie tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.

 

 

In feite is deze therapie veel meer dan de aanzet naar gezondheid.  Men komt tot de volledige geestelijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige “zijn”. 

De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken  op weg naar een betere wereld in en om je heen.

 

De lesgever  is Nand VAN OUYTSEL, de grondlegger van de methode FEET.

 

Plaats

In gebouw S van TPC, Groenenborgerlaan, 149, Antwerpen, 2020; parking gratis met ingang langs de Beukenlaan.

Data

Op woensdagavonden 8- 15- 22- 29 maart en 19 en 26 april 2017.  We beginnen  telkens om 19u30 en eindigen om 22u30.

29 maart is een oefenavond.
Deelnameprijs

 280euro , inclusief cursustekst .    

Voorschot:  50euro. 


HOE INSCHRIJVEN?   Op voorhand inschrijven is noodzakelijk.    Na storting van het voorschot op rek. nr. van Magnolia: BE15 7895 3408 3230, mailt u ons het ingevuld inschrijvingsstrookje  op emailadres: magnolia.vzw@gmail.com

Wij zullen uw inschrijving per mail bevestigen.

Het volledig bedrag dient betaald te zijn voor de aanvang van de eerste les en liefst  gestort  op rek. nr. van Magnolia Federation voor 28 februari 2017. 

Voor bijkomende info, zie onze website www.magnolia-federation.org en u kunt ons  bereiken per  mail op magnolia.vzw@gmail.com of telefonisch  052 372765.

 

 

Inschrijving:

Naam en voornaam:  ………………………………………………….   Tel/gsm:  …………………………………….

Adres:  ………………………………………………………………………..   Mailadres:  ……………………………….......

Schrijft zich in op de cursus FEET1 die start op 08/03/2017 in Wilrijk-Antwerpen

En heeft op datum van ../../….  en op rek. nr. van Magnolia … euro gestort.

 

Handtekening ………………………..                      

___________________________________________________________________________


 

  

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy