Yatri vzw is geboren: een Tantrisch geinspireerde beweging

Yatri (Sint-Agatha-Rode, B)

15/06/2007Dag lieve mensen,
 
Yatri vzw is geboren:
een Tantrisch geïnspireerde beweging


Yatri vzw wordt gedragen door 2 koppels : Inge & Frank en Linda & Rob.
We begeleiden elk sinds jaren workshops in bewustzijnsverruiming : Inge & Frank binnen Dé-luna (organisatie voor Tantra & ELW), Linda & Rob binnen andere organisaties.
Door onze intense vriendschap en elkaar vinden in een levenswijze geïnspireerd door de Tantrische visie, voelde het als een heel natuurlijke beweging om samen te werken, en gezamenlijk de visie en levenskunst van Tantra uit te dragen en met anderen te delen.

Zo is Yatri vzw geboren.

"Yatri" is een Sanskriet woord dat zowel "reiziger" als "pelgrimstocht" betekent.
Reiziger, de eeuwig onderweg zijnde mens op zoek naar waarheid.
Een pelgrim, aangetrokken door sacrale plaatsen, in de wereld en in zichzelf.

Op een pelgrimstocht is het pad even belangrijk als de bestemming.

Het pad van Yatri is geïnspireerd door de Tantrische traditie, en de thema’s binnen ons aanbod zijn :
de Kunst van het Liefhebben - het avontuur van bewustwording - van ego naar essentie -  het potentieel en de dynamiek van liefdesrelaties -  intimiteit en sacrale seksualiteit - verbinding met jezelf, de ander en het leven.

Met vreugde melden we dat onze nieuwe website klaar is, en voortaan vind je alle informatie op
www.yatri.be.

 

Ons ZOMERAANBOD

Zin om in een sfeer van genieten je onder te dompelen in een bad van Tantra ?
2 zomerweken om je te laten verleiden ...
of een weekend voor mannen of voor vrouwen


* Tantra zomerweek voor koppels: “De Kunst van het Liefhebben”
Van 7 juli tot 15 juli, in Frankrijk, 800 euro p.p.

Deze week is voor geliefden die geïnteresseerd zijn om elkaar intiem te ontmoeten.  
Vanuit de bedding van jullie liefde voor elkaar, of jullie bereidheid om elkaar (opnieuw) lief te hebben, reiken we sleutels en inspiratie aan om het contact met jezelf en elkaar te verdiepen.

Tantra begint met onszelf, zoals we zijn, hier en nu, met het verlangen onszelf beter te leren kennen, om ons hart te openen voor de vreugde van het liefhebben.  Door de oefeningen heen zullen jullie mogelijk een warm gevoel van samensmelten beleven, prikkelende sensualiteit ervaren, sprankelende speelsheid voelen, bij een vredige stilte komen... en evengoed kunnen jullie een onvermogen tegenkomen om elkaar “hier en nu” werkelijk te ontmoeten.  In een sfeer van respect en openheid, ondersteunen we jullie als begeleiders om elke ervaring te (durven) verwelkomen als kans tot bewustwording en groei.  Hoe is het om vanuit nieuwsgierigheid jezelf in je relatie te onderzoeken, en hierbij je geliefde als mogelijke spiegel te ervaren?  
We nodigen je uit om te ontspannen in je ervaring en te zien wat er zich als vanzelf kan ontvouwen als je ze niet probeert te beïnvloeden...

Linda Robben en Rob Engels begeleiden de week.
Vanaf 8 koppels zullen Inge Leemans en Frank Meléndez mee-begeleiden.


* Tantra zomerweek voor open groep: “Naar de essentie van Man & Vrouw-zijn”
Van 18 augustus tot 26 augustus, in Tsjechië.  750 euro p.p.  

Het thema van de zomerweek voor de open groep is Mannen & Vrouwen.

In onze huidige cultuur is er veelal verwarring  over wat "Vrouw-zijn" en "Man-zijn" betekent. We weten niet altijd goed hoe we ons diepste Vrouw-zijn/Man-zijn kunnen beleven, of hoe we hierin kunnen ontspannen bij elkaar en bij de andere sekse.

Tantra nodigt je uit om alle normen en conditioneringen over "hoe je je zou moeten voelen" als man/vrouw en "hoe je je zou moeten gedragen" te laten smelten, en je innerlijk te verbinden met jouw oer-kwaliteiten ... die kwaliteiten die als vanzelf tevoorschijn komen wanneer je je durft te bevinden in een open ruimte zonder verwachtingen.  

In deze week willen we je ondersteunen om je te laten zijn in die open ruimte ...
Via tantra gaan we een reis naar binnen maken, om de mannelijke én vrouwelijke pool in ieder van ons, mogelijk te herenigen.

Een warm en intens onderzoek naar harmonie tussen Man & Vrouw, zowel binnenin als buiten jezelf.

We hebben een heel bijzonder centrum uitgezocht : een geborgen rustplek temidden van ongerepte heuvelende natuur.

Inge Leemans en Rob Engels begeleiden de week.


* Weekend voor Mannen: Kracht met een Hart!
3-5 augustus, Ardennen, 230 euro

Deze workshop is voor mannen, die de moed hebben hun hart en kracht te bundelen.

Vaders initiëren hun zoon in het leren ontvouwen van natuurlijk leiderschap en innerlijke autoriteit. In het leren inzetten van kracht om doelen te bereiken en toch verbonden te zijn met de wijsheid en het gevoelvolle van het hart. In het leren leven volgens eigen waarden en het respecteren van anderen die hierin verschillen.

Vaak worden opgroeiende zonen geconfronteerd met (deels) afwezige vaders. Dit creëert dikwijls grote verwarring en leegte op het zich vormende manbeeld van de zoon.

Het ontbreken van mannelijke initiatie leidt tot innerlijke worsteling en moeite om los te komen van de symbiotische relatie met de moeder. Vaak ontstaat woede en onmacht, afhankelijkheid en angst voor het gevoelige, het kwetsbare, het vrouwelijke in en buiten onszelf.

Tijdens dit weekend onderzoeken we het herstel van het evenwicht tussen kracht, liefde en kwetsbaarheid. Samen creëren wij een veld van mannelijke ondersteuning en kameraadschap, die ons helpt in het afdalen naar eigen man-diepte.

Rob Engels en Frank Meléndez begeleiden het weekend.

* Weekend voor Vrouwen: Her-inneren van je diepste Vrouw-Zijn.
14-16 september, Westerlo, 230 euro

Dit weekend is voor vrouwen die verlangen naar een innerlijke reis naar je diepste vrouw-zijn, je (opnieuw) verbinden met de kwaliteiten van de Oer-Vrouw. En dit zonder je kracht of uniciteit te hoeven opgeven, maar juist de her-innering van je volheid als bedding ervaren voor iédere vorm waarin jij je als vrouw authentiek wil uitdrukken ... in al je kracht, sensualiteit, passie, wildheid, zachtheid, ontvankelijkheid, wijsheid ... een thuiskomen in je vrouwelijke schoot met oneindig veel expressievormen.
Vele vrouwen hebben een toegewijde initiatie in vol-vrouw-zijn niet gekend ... een rol die in vele culturen door de moeder wordt vervuld. Hierop kan diep gemis en pijn zitten.

Via de weg van Tantra kunnen we onze vrouwelijke seksualiteit verbinden met ons hart ... en mogelijks pijn hierrond helen.
In een ritueel nodigen we de oerkwaliteiten uit van onze vrouwelijke generatielijn.

Een weekend om je eigen volheid te her-inneren, en deze te laten doorstromen naar je omgeving, en door te geven aan je dochters ...

Inge Leemans en Linda Robben begeleiden het weekend.

Interesse ?
Je vindt meer info op de site, of neem gerust contact op.  
Tot onze paden elkaar misschien kruisen, ... steeds welkom


Van harte,
Inge Leemans & Frank Meléndez
Linda Robben & Rob Engels

Yatri vzw, een Tantrisch geïnspireerde beweging
info@yatri.be
www.yatri.be
BTW : 889 491 384

Inge & Frank                                        Linda & Rob

Onderbosstraat 4                                 Brouwerijstraat 79
3040 St-Agatha-Rode                           3070 Kortenberg

016 – 47 33 18                                      02 – 759 72 75


Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy