07 07 07

Ton van der Kroon (Amsterdam, NL)

07/07/2007


07 07 07
WWW.dezevendepoort.nlOp weg naar 2012…

 

Er zijn momenten in de geschiedenis waarop alles tot stilstand komt. Dit is zo’n moment.
Net zoals we in onze persoonlijke levens momenten van geboorte, dood of crisis hebben,
zo zijn er momenten in ons collectieve bewustzijn die om aandacht, wijsheid en inzicht vragen.

Terwijl alles om ons heen voortraast in een orkaan van verandering
wordt de uitdaging steeds groter om ons te richten op de stille kern in het midden.
Dit is een uitnodiging om samen te komen en stil te staan
bij de volgende stap in onze evolutionaire ontwikkeling als mensheid op deze planeet.

Het is tijd om werkelijk verbinding te maken met alle mensen op aarde,
onze verschillen en overeenkomsten te bekijken,
onze oordelen en voorkeuren te begrijpen
en in te zien dat we allemaal deel uit maken van een en dezelfde familie: de mens.

Tegelijkertijd is het van het grootste belang dat we begrijpen
dat de aarde geen dode planeet is,
maar een levend en bewust organisme waar we deel van uitmaken.
We kunnen haar niet ongelimiteerd gebruiken voor onze eigen doeleinden.
Het lijkt tijd dat we haar opnieuw moeten eren,
dat we de kwetsbare balans van de natuur herstellen,
dat we de lucht waarderen die we inademen,
het water beminnen dat we drinken
en de grond liefhebben waarop we leven.

Net zoals we ons bewuster zullen worden van moeder Aarde,
zo zullen we ons opnieuw gaan herinneren dat er een geest is die ons leidt:
sommigen noemen het God, anderen Allah of Krishna, het Grote Mysterie of het Al.
Het maakt niet uit. Belangrijk is dat we beseffen dat we niet alleen zijn,
maar dat er een bewustzijn is dat ons richting geeft, ons leidt
en ons bijstaat in de momenten van nood.

Op deze datum, 07 - 07 - 07, lijkt het moment aangebroken
waarop we collectief voor een grote poort staan;
een poort van transformatie en inzicht.
In 2012 eindigt een cyclus in onze tijdrekening die voorspeld is
door de Maya’s in Zuid-Amerika,
de Hopi-indianen in Noord-Amerika en de Vedische geschriften in India.
Het is het einde van een periode van 26.000 jaar en het begin van een nieuwe cyclus.
Het lijkt erop dat we aftellen naar het nulpunt.
In 1987 werd de laatste cyclus van de Mayakalender ingeluid
door de Harmonische Convergentie,
een sterrenstand die eens in de 5000 jaar voorkomt.
Duizenden mensen verzamelden zich op heilige plekken op aarde.

De komende jaren willen we jullie opnieuw uitnodigen
je te verzamelen op de heilige plekken op aarde,
waardoor het bewustzijn van de mens zich kan verbinden met de wijsheid van de aarde.
Het veld van collectief bewustzijn kan daardoor in harmonie komen,
en tegelijkertijd zal je merken dat je eigen ontwikkeling een grote versnelling doormaakt.

Op 21 december 2012 culmineert deze ontwikkeling in een climax of omslagpunt.
Geen apocalyps, maar eerder een geboortemoment.
De weeën die jullie nu voelen maken deel uit van deze grote omwenteling,
die door zoveel oude volken voorspeld is.

Bereid je voor, maak je klaar voor de grote sprong, ruim je huis op
en laat de oude patronen van beklemming, angst, zorgen en teleurstelling varen.
Open je voor wat het nieuwe je te brengen heeft.
Verbind je met je spirituele familie, die zich overal om je heen bevindt.

Wil je meer weten: kijk op

www.dezevendepoort.nl


* Wat gebeurt er in 2012?
* De profetie van Jean de Jerusalem
* heilige krachtplekken op aarde
* boek  ‘De Zevende Poort’
* workshop van Ton van der Kroon
 

Er zijn nog enkele plaatsen op het


Maria Magdalena Festival
van 15 tot 23 juli 2007
in Zuid Frankrijk

www.mariamagdalenafestival.nl

 

 

Samenkomen in een heilig gebied

Oude kastelen, pittoreske dorpjes

Ontmoeten, ontdekken, onthaasten

Een afsluitend ritueel op 22 juli,
de naamdag van Maria Magdalena

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy