Een Helende (ziels)relatie aantrekken

Hugo Van Verdegem (Brugge, B)

03/09/2007


 
 
 
 

 

Verdiepingsprogramma

 september 2007 - februari 2008 van

Hugo Van Verdegem

Psycholoog/therapeut/bewustzijnswerker

 Brugge, Gulden-Vlieslaan 4

en Gent, Groendreef 227

voor inschrijvingen en individuele consulten

0474-97 62 04
050-49 09 82

warezelf@skynet.be

www.warezelf.be

 

In deze mail vind je een overzicht over de volgende thema’s die aan bod komen:

 

Een Helende (ziels)relatie aantrekken

 

Nieuwe visies rond omgaan met angsten en emoties

 

Gezonde auraversterkingsdag

 

JEZELF DURVEN ZIJN

 

Een Helende (ziels)relatie aantrekken

Door Hugo Van Verdegem, psycholoog/therapeut/bewustzijnswerker

In de komende jaren is er heel wat beweging in relaties en vriendschappen,

 we verkennen de nieuwe stromingen.
Gent, Groendreef 227, op zat. 29 sept 2007 of zat. 19 januari 2008 (10.00-17.00 uur)

Brugge, Gulden-Vlieslaan 4, op de feestdag donderdag 1 november 2007 (10.00-17.00 uur)

 

Ons diepste verlangen is om in een harmonische relatie te mogen leven met iemand die ons dierbaar is en die ons begrijpt. We zien echter in onze samenleving dat we ver van die harmonie en eenheid zijn. Maar innerlijk leeft in ieder mens een diep verlangen naar ware liefde, intimiteit en waarachtige seksualiteit. De komende jaren zullen er heel wat veranderingen zijn op relatie- én vriendschapvlak. Doch de oude wonden van het verleden moeten eerst geheeld.


Iemand of meerdere mensen mogen ontmoeten vanuit je zielengroep is dan een ware zegen omdat dan werkelijk opruiming van oud karma & trauma’s, heling en vernieuwende communicatiegroei mogelijk wordt.

Deze verdiepingsdag richt zich niet alleen tot de man/vrouwrelatie, maar ook tot de man/man – vrouw/vrouwverbindingen. Geen oordeel meer over de seksuele identiteit!  Zielsrelaties kunnen ook zijn moeder/kind, vriend(in)/vriend(in).

Deze dag wordt gewijd aan hoe zielsrelaties kunnen worden, zodat alle relaties in liefdeskwaliteit mogen groeien.

Even een glimp van het programma:

* We bouwen deze relatiedag energetisch op, op een ludieke en hartelijke wijze zodat er een rustige groepssfeer ontstaat.

* Thema’s die kunnen aanbod komen zijn o.a. "De relatie met onszelf, het vertrekpunt van alle relaties"/ Oude pijn opruimen: het doorbreken en overstijgen van oude patronen zodat het niet meer opnieuw in je leven hoeft te komen / Het loslaten van het beeld van de perfecte relatie: je hart opnieuw leren openzetten voor de Liefde.../ Het koesteren van het innerlijke Kind in ons: heel je Kind! / Van problematische relatieschema's (bindingsangst, verlatingsangst, opofferend, wantrouwend enz. ) naar gezonde relatievormen met emotionele openheid, zelfstandigheid, zelfwaardering en waarachtige intimiteit / Van verliefdheid naar Liefde, van seks naar Liefde / Leren van pijn in een helende relatie/ Wat is allemaal nodig om een helende (ziels)relatie aan te trekken? / Tweelingzielen, Tweelingstralen, Tweelingvlammen wat is het verschil? / Man en Vrouw in de Nieuwe Tijd / én natuurlijk de vragen die bij jou leven kan en mag je stellen. Er is ook een diepgaande hartmeditatie voor het aantrekken van een zielsvriend(in), je krijgt schriftelijk mee.

Iedere deelnemer krijgt ook een uitgebreide literatuurlijst (5 blz.) over relatie, liefde, seksualiteit en wat belangrijk is voor de komende decennia op relatievlak.  Kortom een dag boordevol groeikansen en vernieuwde informatie om naar een andere relatievorm toe te groeien.

Vooraf inschrijven (tel, per email of sms) is noodzakelijk! Om je deelname te verzekeren stort 50 euro op rek. 979-3814589-69 t.n.v. Hugo Van Verdegem,
Gulden-Vlieslaan 4, 8000 Brugge.
Met vermelding verdiepingsdag " ‘Zielsrelatie’ Brugge 1 nov 2007 "
of Gent 29 sept 2007 of 19 jan 2008. 

 

 

Nieuwe visies rond omgaan met angsten en emoties.

Over de Engel, het Kind, de God/Godin én de Bengel in jou!

Door Hugo Van Verdegem,psycholoog/therapeut/bewustzijnswerker

Gent, Groendreef 227 op zaterdag 15 september 2007 (10.00-16.30 uur)

Brugge, Gulden-Vlieslaan 4 op zaterdag 1 december 2007 (10.00-16.30 uur)

 

Emoties, we kampen er allemaal mee, én ze zijn niet verkeerd.

We gaan kijken hoe noodzakelijk emoties zijn, én we gaan herkennen welk diep verlangen er hier, van jou en van je ziel, achter zit.

Het samenspel van Angst en Liefde, van het Hogere en het Lagere, van Licht en Duister mogen we leren begrijpen. Hoe werkt dat? Hoe worden diep doorwerkte, doorvoelde ervaringen tot een Innerlijk weten én Waarheid voor jezelf, welke je nooit meer verliest?

Zodat je kunt zijn wie je werkelijk bent!
Fouten maken, zogezegde ‘zondige dingen’ doen in je leven, leiden je vaak zelfs tot grotere vooruitgang dan angstig fouten proberen te vermijden, of enkel maar met het Licht bezig te zijn, of enkel maar perfectie toe te laten.

Wat leert de Engel, het Kind, de God/Godin en de Bengel in ons?

Ze zijn allen heel erg belangrijk voor meer Ware Liefde, Vreugde en Vervulling in ons Leven.

Jouw Hart en Ziel, jouw Ware Zelf, wachten op jou met het Gereedschap van de Engel, het Kind, de God/Godin én, zelfs de Rebel in jou. Zij kunnen je tot Meesterschap leiden (brengen?) over jouw emoties en angsten heen.

Welkom, of je nu Engel, een groot Kind, Bengel of Rebel bent! Breng ook andere Engelen/Kinderen/Bengels mee als ze er klaar voor zijn om ook op een andere wijze te leren over emoties, angsten en ware Liefde.

Om je deelname te verzekeren stort 50 euro op rek. 979-3814589-69 t.n.v Hugo Van Verdegem, Gulden-Vlieslaan 4, 8000 Brugge. Met vermelding 'Dag rond angsten & emoties' 15 sept 2007 (Gent) of 1 dec 2007 (Brugge).

 

 

JEZELF DURVEN ZIJN

Thuiskomen bij jezelf en anderen

 

Door Hugo Van Verdegem, psycholoog/therapeut/bewustzijnswerker

 

Ransberg ‘Centrum De Berg’, Dorpstraat 137

op zaterdag 24 november 2007 (10.00-16.30 uur)

Gent ‘La Cascade’, Groendreef 227 – op zondag 25 november 2007 (10.00-16.30 uur)

Deze verdiepingsdag bewandelt alle facetten die nodig zijn om jezelf te kunnen zijn.

 

  • Houden van jezelf. Eigenwaarde en ons Zelfbeeld vergroten. Alles wat nog geen Liefde is voor jezelf halt toeroepen en vervangen door werkelijke zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfliefde.
  • Leren loslaten. Belemmeringen, herinneringen, trauma’s uit het verleden. Beperkte overtuigingen over jezelf werkelijk vrijlaten om een nieuw Leven met jezelf te beginnen. Ja, dat kan én dat mag!
  • Leren van Angst en Liefde. Daardoor ontwikkel je als het ware duurzame natuurlijke medicijnen voor je immuniteit, gezondheid en welzijn. Dan kan je beter omgaan met problemen van welke aard ook. Dan kan je beter met jezelf opschieten en ook met anderen in je omgeving die het je lastig maken.
  • Inkeren in jezelf. Naar binnen durven gaan en Rust en Innerlijke Vrede vinden in jezelf, waardoor meer harmonie én verbinding met je Kern, de Bron in jezelf én met de buitenwereld, de Natuur én het Universum ontstaan. Gevolg is dat je de obstakels, valkuilen en terugkerende patronen die je overkomen, beter gaat zien en achter jou kunt laten.
  • Durven komen in je eigen Kracht. Tijd en ruimte voor jezelf gunnen. Jezelf durven koesteren. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid ontwikkelen. Je eigen talenten en zielvermogens tenvolle durven leven. Gaan staan in je eigen Kracht. Zo kan je in je eigen Trilling, Straling, Daadkracht, Eigenheid, Individualiteit, Authenticiteit komen én Zijn.

Durf maar, kom maar naar deze voedende verdiepingsdag helemaal voor jezelf én wees gerust, je ontmoet er gelijk-gestemden die ook aan het werken zijn om zichzelf te durven zijn.

Voor Ransberginschrijven bij marleen.debord@telenet.be of 0495-300949
55 euro overmaken naar 063-4074118-56 t.n.v. Marleen Debord m.v.v. 'Jezelf durven zijn'.

Voor Gent, stort 50 euro op rek. 979-3814589-69 t.n.v. Hugo Van Verdegem,
Gulden-Vlieslaan 4, 8000 Brugge. Vermelding: Jezelf durven zijn'.

 

 

Gezonde auraversterkingsdag:

 
Door Hugo Van Verdegem, psycholoog/therapeut/bewustzijnswerker


Brugge, Gulden-Vlieslaan 4 op zaterdag 6 oktober 2007  (10.00-16.30 uur)

Brugge, Gulden-Vlieslaan 4 op vrijdag 8 februari 2008  (10.00-16.30 uur)

 

We leren op deze dag onze aura reinigen, gezond te houden, beter te aarden, ons te beschermen tegen allerlei vormen van negativiteit én de Liefdesenergie (Scheppingskracht) vast te houden. Er is vaak veel energieverlies zonder dat we dit weten, we leren dit te detecteren en ons op te laden. Een aanrader voor de hooggevoeligen onder ons, maar ook voor alle anderen die meer naar Energie en Rust in hun Leven verlangen.  Op deze dag zullen we ook met de 13 chakra’s werken (de chakra’s van de Nieuwe Mens) en zal er vernieuwde informatie worden gegeven rond aarding. We brengen, als de weeromstandigheden het toelaten, ook een deel in de natuur door.

Jouw aura versterken, beveiligen en beschermen zou een dagelijkse gewoonte dienen te zijn.

 

Zo ben je geen speelbal of slachtoffer meer van lastige mensen, negatieve energieën, negatief denken en andere onbewuste ontkrachtingsprogramma's. Veel mensen hebben ook geen of onvoldoende doorstroming én voelen meer en meer blokkades, veel vermoeidheid én het gevoel dat men niet vooruit komt in zijn Leven. Licht-inbreng of energie-inbreng is dan een noodzaak, kom dit leren in kleine groep én je begint op andere manieren te zorgen voor jezelf dan je ooit hebt gedaan.

Om je deelname te verzekeren stort 50 euro op rek. 979-3814589-69 t.n.v. Hugo Van Verdegem, Gulden-Vlieslaan 4, 8000 Brugge. Met vermelding Auraversterkingsdag 6 okt 2007 of 8 feb 2008.

 

 

Voor informatie, inlichtingen, inschrijvingen over al deze verdiepingsdagen, of afspraken :


HUGO VAN VERDEGEM

psycholoog / therapeut / bewustzijnswerker

Gulden-Vlieslaan 4 – 8000 BRUGGE

050/49.09.82 – 0474/97.62.04
warezelf@skynet.be - www.warezelf.be

Ook consultaties op afspraak in Gent mogelijk! 

Via bovenstaand gsm-nummer

Op mijn website www.warezelf.be vind je nog andere programma’s zoals:

“ Trio van Licht, Liefde en Energie “ “Binnenvallen zonder afspraak”

“Delen met elkaar over Zielsliefde “(Gent, 14 nov) “ De Geliefde in jou”

 Leren werken met de “13 chakra’s van de Nieuwe Mens “– beginnersgroep ‘De Witte Roos’ gevorderden ‘Het Gouden Hart’.

Je kan mij ook ontmoeten op 23 september 2007, op de Energetische zondag in Nazareth (www.synergio.be).

of op mijn stand of tijdens de workshop “De 13 chakra’s leren ervaren" op
KIYARI, 9de spirituele happening voor de Vrede, op 11 november in Wachtebeke (
www.kiyari.be).Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy