INTRODUCTIE IN DE TRANSACTIONELE ANALYSE

Linda Hoeben (Hoegaarden, B)

23/08/2007

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn,
onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw waar we het meest bang van zijn
Nelson Mandela
Inaugural speech, 1994Sinds lange tijd weer in Vlaanderen: Workshop 101
INTRODUCTIE IN DE TRANSACTIONELE ANALYSE

 
Dit is een tweedaagse voor mensen die tot inzicht en verandering willen komen in de manier waarop ze relaties vorm geven. Ook voor mensen die anderen hierin willen ondersteunen.
Ik richt me tot mensen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, andere organisaties, hulpverlening enz. Ook mensen die willen kijken naar hun functioneren in privé-kring, zijn meer dan welkom.
Deelnemen zal ongetwijfeld leiden tot meer inzicht en veranderingen.
Nadien is er de mogelijkheid tot verdere individuele coaching of supervisie.

Ik vertrek in deze tweedaagse vanuit Transactionele Analyse, een persoonlijkheidstheorie voor persoonlijke groei en verandering. Voor diegenen die overwegen om verder opleiding te volgen in Transactionele Analyse is het wellicht belangrijk om te weten dat deze ‘introductie tot Transactionele Analyse’ erkend is door EATA (European Association for Transactional Analysis).

Waar
Kristal
Kellestraat 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Brussel
  
Wanneer
Op zaterdag 29 september en zondag 30 september 2007
telkens van 9 uur tot 17 uur. (je brengt best je lunch mee)
(er zijn nog twee plaatsen voor de cursus in september)
 
En op algemene aanvraag een volgende editie
op zaterdag 1 december en zondag 2 december 2007,
ook telkens van 9 tot 17 uur.
(nog meerdere plaatsen vrij) 


De prijs
150 Euro als je maandelijks netto inkomen kleiner is dan 2000 Euro.
200 Euro als je maandelijks netto inkomen groter is dan 2000 Euro.
300 Euro als je werkgever betaalt.

Inschrijven doe je door het juiste bedrag over te maken op rekeningnummer 330-0672016-54 t.n.v.
Linda Hoeben m.v.v. je naam, ‘deelname 101' en 'september 2007’ of '
december 2007'.
Tijdig inschrijven, vermits het aantal plaatsen beperkt is.


 
 
 
Meer info:
Linda Hoeben
0474-92 08 77

Linda.hoeben@scarlet.be 

 
De trainer: Linda Hoeben
Is de oprichter van praktijk Explore (psychotherapy, counselling,
training and coaching for people on the move).
Zij richt zich op mensen die in verschillende betekenissen van het
woord ‘onderweg’ zijn.
Vanuit verschillende werkvelden heeft zij vijftien jaar ervaring in het
begeleiden van persoonlijke veranderingsprocessen.
Oorspronkelijk is zij opgeleid als maatschappelijk werker en als
criminologe.
Zij volgde haar opleiding in de Transactionele Analyse in Australië
aan het ‘Australian Centre for integrative Studies’.
Sinds haar terugkeer in België, bekwaamde zij zichzelf ook in het
werken met de betekenis van lichaamstaal.

De organisatie: Vita (Vlaams Instituut Transactionele Analyse)
begeleidt mensen en groepen in veranderingsprocessen, met als doel een kwalitatieve verbetering van hun relaties in privé en werkomgeving te bewerkstelligen.
Dit gebeurt door lezingen, workshops en het ondersteunen van mensen die T.A. in hun beroep (willen) gebruiken.


   

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy