Nieuws van UIB: opleidingen craniosacraaltherapie en embryosofie

Upledger Institute Belgium vzw (Brussel, B)

17/12/2007

 

 

Nieuws van het Upledger Institute Belgium

Kennismakingsdag, Infonamiddag, CST1 en Embryosofie
 
 

Reeds in 1998 startte het Upledger Institute Belgium (UIB) met de organisatie van opleidingen craniosacraaltherapie zoals deze door dr. John Upledger, de grondlegger, werd ontwikkeld.  De VZW die in 2001 werd opgericht heeft tot doel “onderricht, research en informatie te verstrekken over alternatieve, complementaire geneeswijzen en in het bijzonder de craniosacraaltherapie, alsook de opleiding te verzorgen van medisch, paramedisch en alternatief geschoolde therapeuten (gezondheidssector) tot craniosacraaltherapeut.”

 
Graag brengen we je dan ook op de hoogte van enkele data en bijzondere opleidingen:
- kennismakingsdag CST (theorie en praktijk): 12 januari 2008 (klik
hier);
- gratis infonamiddag: 19 januari 2008 (klik
hier);
- CST1 (basiscursus craniosacraaltherapie) : van 20 tot 24 februari 2008 + 15 maart 2008 (klik
hier).

 
Wij vragen graag je bijzondere aandacht voor een unieke cursus EMBRYOSOFIE die plaatsvindt van 24 tot 26 januari 2008 (klik
hier).

Een bijzondere driedaagse met Prof. Dr. Jaap van der Wal (anatoom-embryoloog, fenomenoloog, maar ook filosoof!). Een reis door de wereld van het ontstaan van het leven. Van conceptie tot foetus, tot embryo en tot de geboorte van een baby. Dit in woord en beeld, over de typische bewegingen van het embryo (fenomenologie), met een “andere” visie op de evolutieleer van Darwin en daaruit voortvloeiend een bijzondere kijk op de rol van de mens in de kosmos.

Info over deze cursussen vind je op onze website www.craniosacraaltherapie.be.
Je kan ook een mail sturen naar
info@craniosacraaltherapie.be.

Wij hopen je te mogen verwelkomen op een van onze opleidingen.

Het instituut is erkend door het Brussels en Vlaams gewest (erkenningsnummer: DV.O 101745).  Je kan dus opleidingscheques aanvragen om onze cursussen te betalen.

UIB


www.craniosacraaltherapie.be
info@craniosacraaltherapie.be

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy