Op algemene aanvraag een derde editie

Linda Hoeben (Hoegaarden, B)

20/01/2008


Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn,
onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw waar we het meest bang van zijn.
Nelson Mandela
Inaugural speech, 1994
Op algemene aanvraag: een derde editie van de tweedaagse workshop
INTRODUCTIE IN DE TRANSACTIONELE ANALYSE

 

Dit is een tweedaagse voor mensen die tot meer inzicht en verandering willen komen in hun persoonlijk functioneren én voor mensen die anderen hierin willen ondersteunen.
Centraal staat het begrijpen (en beïnvloeden) van eigen functioneren en dat van anderen.
Ik richt me tot mensen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, andere organisaties, hulpverlening enz. Ook mensen die willen kijken naar hun functioneren in privé-kring, zijn meer dan welkom.
Deelnemen zal ongetwijfeld leiden tot meer inzicht en veranderingen.
Nadien is er de mogelijkheid tot verdere individuele coaching of supervisie.

Ik vertrek in deze tweedaagse vanuit Transactionele Analyse, een persoonlijkheidstheorie voor persoonlijke groei en verandering. Voor diegenen die overwegen om verder opleiding te volgen in Transactionele Analyse is het wellicht belangrijk om te weten dat deze ‘introductie tot Transactionele Analyse’ erkend is door EATA (European Association for Transactional Analysis).

Waar
Kristal
Kellestraat 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Brussel
 
Wanneer
Op zaterdag 16 februari en zondag 17 februari 2008
telkens van 9 tot 17 uur (je brengt best je lunch mee).
maximum 12 deelnemers

De prijs
180 euro exclusief 21 % btw. (217,80 euro)
300 euro exclusief 21 % btw als je werkgever betaalt. (363,- euro)

Inschrijven kan op twee manieren:
1. het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer 330-0672016-54 t.n.v. Linda Hoeben m.v.v. je naam en 'deelname 101 - februari 2007';
2. telefonisch (0474-92 08 77) of via e-mail
Linda.hoeben@scarlet.be.
Tijdig inschrijven! Het aantal plaatsen is beperkt tot 12.

 


 
 
 


 Linda.hoeben@scarlet.be 

0474-92 08 77

  

 
De trainer: Linda Hoeben
Is de oprichtster van praktijk Explore (psychotherapy, counselling,
training and coaching for people on the move).
Zij richt zich op mensen die in verschillende betekenissen van het
woord ‘onderweg’ zijn.
Vanuit verschillende werkvelden heeft zij vijftien jaar ervaring in het
begeleiden van persoonlijke veranderingsprocessen.
Oorspronkelijk is zij opgeleid als maatschappelijk werker en als
criminologe.
Zij volgde haar opleiding in de Transactionele Analyse in Australië
aan het ‘Australian Centre for integrative Studies’.
Sinds haar terugkeer in België, bekwaamde zij zichzelf ook in het
werken met de betekenis van lichaamstaal.

De organisatie: Vita (Vlaams Instituut Transactionele Analyse)
begeleidt mensen en groepen in veranderingsprocessen, met als doel een kwalitatieve verbetering van hun relaties in privé en werkomgeving te bewerkstelligen.
Dit gebeurt door lezingen, workshops en het ondersteunen van mensen die T.A. in hun beroep (willen) gebruiken.


   

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy