De zes werelden van het cyclisch bestaan

Douwe Nutterts (Gent, B)

24/01/2008

 

De 6 werelden van het cyclisch bestaan
Ontdek de 6 boeddhistische bestaanswerelden in jezelf
en leer ze transformeren.
Unieke workshop voor wie zich wil verdiepen in zowel aspecten van
Tibetaans boeddhisme, zichzelf
en wegen van innerlijke vrijheid.

9 en 10 februari 2008 te Gent.
Door Douwe Nutterts
 www.psychospiritueelwerk.com 

 

De zes werelden van het cyclisch bestaan.
De 6 staten van gevangenschap en vrijheid.

De Tibetaanse boeddhisten spreken over de 6 bardo’s. Meestal worden de bardo’s geassocieerd met het leven na de dood of met een bepaalde mystieke ervaring. Je kunt echter een bardo ook zien als een mogelijke piekervaring die elk moment aanwezig is. Een bardo is een niemandsland, een hiaat of een kloof en het is een inherent deel van het dagelijkse leven. Het huidige moment bijvoorbeeld is de overgang tussen het verleden en de toekomst.
Een bardo is een moment van onzekerheid tussen klaarte en verwarring, het einde van de ene ervaring is de geboorte van een nieuwe ervaring en de verbinding tussen deze twee. Onze huidige ervaring is een bardo en dit bardo geeft voortdurend aan waar je bent en wat er leeft in jezelf. Onze huidige ervaring wordt voortdurend gekleurd door een psychologische staat.

In de workshop gebruiken we het beeld van het levenswiel en de 6 psychologische staten of stijlen van gevangenschap of werelden van cyclisch bestaan  die hierin aanwezig zijn. Deze 6 psychologische werelden drukken zich uit in onze emoties en gedachten van het moment en vormen de basis van onze waanzin of onze neurotische geest. Elk moment kunnen we gadeslaan hoe een van deze psychologische werelden aanwezig is in onze ervaring.
De 6 stijlen zijn 6 manieren waarop we de gevangenen zijn van onze gekende patronen maar elk van deze stijlen is ook een deur die ons in staat stelt om wakker te worden uit deze verwarring en vrij te worden en opnieuw deel te hebben aan de vrijheid die ons geboorterecht is.
Elke psychologische wereld hangt samen met een bepaalde emotie. De helle wereld hangt samen met agressie, de hongerige geesten wereld hangt samen met hebzucht en gemis, de dierenwereld met onwetendheid, de mensenwereld met passie en verlangen, de jaloerse godenwereld met afgunst en de hang naar afleiding en de godenwereld met trots en extase.

In deze workshop gaan we na hoe we deze 6 werelden kunnen opmerken in onszelf, de ander en de wereld rondom ons. We beginnen om vertrouwd te worden met elke wereld zodat we ze niet langer hoeven te vrezen maar kunnen zien als mogelijkheden om ruimer, vrijer en wakkerder te worden.

De workshop reikt enerzijds een theoretisch kader aan dat je helpt elke wereld duidelijk te begijpen en te herkennen en anderzijds helpen de ervaringsoefeningen je om elke wereld diepgaand te verkennen in jezelf en de ander.
 
Voor wie is deze workshop bedoeld?: Op de eerste plaats van iedereen die zichzelf en zijn diep innerlijk functioneren graag onderzoekt, zijn eigen toolbox wil verrijken om vrijer en authentieker in het leven te staan. Daarnaast is de workshop gericht op coaches, counselers, therapeuten die op zoek zijn naar nieuwe en andere mogelijkheden om de psychologische werelden van hun cliënten in kaart te brengen en op die manier meer begrip krijgt voor de werkelijkheid van diegene waarmee men werkt. Daarnaast reikt de workshop een aantal inzichten en vaardigheden aan om deze 6 werelden te transformeren bij jezelf en bij de ander.

Douwe Nutterts: Sinds 1985 psychotherapeut en coach, bekwaamde zich in tal van humanistische therapievormen (zie zijn website). Hierin miste hij echter de spiritualiteit. Spirituele antwoorden vond hij in de inzichten en de meditatieve praktijk van het Boeddhisme, Soefisme, Zijnsgeoriënteerde en Essentiegeoriënteerde richtingen en in de transpersoonlijke psychologie van bv. Ken Wilber.
Douwe kent de kunst en de kunde van het vertalen, toegankelijk en ervaarbaar maken van de soms abstracte theorieën en modellen uit diverse spirituele stromingen.

Datum: 9 / 10 februari 2008, van 10 tot 18 uur. Er is een middag pauze van anderhalf uur voorzien, je mag je picknick meebrengen of in de stad gaan eten.
Deuren open 9.45 uur.
Plaats Pedic, Coupure rechts 314, 9000 Gent

Prijs: 130€ per persoon de dag zelf, men kan niet per dag betalen.

Voor wie stort voor 1 februari op rekening nr: 448-0008181-34 betaalt 125€
Koppels die storten voor 1 februari betalen 200€.

Overnachtingsmogelijkheden: www.gent.be.

Organisatie:
Instituut voor Menselijke ontwikkeling,
www.psychospiritueelwerk.com
School van Ayurveda,
www.Ayurvedatraining.be
Info:
dnutterts@skynet.be

Douwe Nutterts

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy