Aanbod KernKracht. Op weg naar transformatie

KernKracht - Kuleuven (Pellenberg, B)

18/03/2008

 

  

Op weg naar transformatie

Diepgaande verandering in persoon en organisatie
vanuit een systemische en energetische invalshoek

Doelgroep

Dit kort maar intensief vormingsprogramma is op de eerste plaats bedoeld voor alle leidinggevenden die duidelijk beseffen dat hun eigen ontwikkeling en persoonlijkheid een doorslaggevende invloed hebben op hun organisatie en op de medewerkers en die via zelfontplooiing een nieuwe impuls en spirit willen introduceren in hun team of organisatie.

Het richt zich ook tot alle professionals die zich inzetten voor de ontwikkeling en verandering van organisaties.

Het is ook bedoeld voor al diegenen die een nieuwe impuls willen geven aan hun persoonlijke groei en die beter in contact willen komen met hun hoogste waarden en diepste wensen waardoor ze tegelijk ook hun relaties optimaliseren.

Situering

In dit kort maar diepgaand vormingsproces zullen vernieuwend inzicht en persoonlijk ervaren evenwichtig hand in hand gaan zodat een echte transformatie plaats kan vinden op onze verschillende levensniveaus. Met deze transformatie bedoelen we een fundamentele verandering die niet alleen betrekking heeft  op onze ideëen en inzichten maar ook op ons gedrag en onze emoties omdat het tenslotte raakt aan onze basishouding en onze waarden. Deze transformatie wijst ons de weg naar een betere verbinding met ons diepe zelf, onze hoogste waarden en diepste wensen. Er worden wegwijzers uitgezet naar een betere verbinding met onze omgeving, naar meer vrijheid en blijheid en uiteindelijk ook verantwoordelijkheid door steeds meer te worden wie we in essentie en potentie zijn. Hierdoor verbetert ook onze relatie met onze collega’s en medewerkers en wordt er een duidelijke stap gezet naar meer performantie en kwaliteit in onze organisatie.

Er wordt uitgegaan van de verrassend nieuwe inzichten die de voorposten van de wetenschap ons vandaag bieden, in bijzonder de systemische benadering. Deze kunnen een antwoord beiden op de vele problemen en vragen waarmee we in de hedendaagse samenleving en ook in ons persoonlijk leven geconfronteerd worden. De diepgaande transformatie in wetenschap en maatschappij nodigt ons duidelijk uit om ons te bezinnen en op zoek te gaan naar nieuwe referentiekaders, waarheden en waarden.

De deelnemers krijgen niet alleen verrassend nieuwe inzichten, ze worden ook geconfronteerd met persoonlijke ervaringen en gewaarwordingen waardoor ook hun emotionele en spirituele intelligentie wordt gestimuleerd. Er zal hierbij niet alleen, maar vooral gebruik gemaakt worden van de methodiek van (systeem-)opstellingen (zie www.kernkracht.be) Daarnaast zijn er diverse ervaringsoefeningen die ons direct in contact brengen met nieuwe vormen van omgaan met de ons omringende werkelijkheid. Er wordt ook gebruik gemaakt van audio-visueel materiaal dat ons kan triggeren op gevoelsniveau.

Het centrale uitgangspunt is dat persoonlijke transformatie dé absolute voorwaarde is voor diepgaande verandering in onze verschillende werk- en levenssferen. Tegelijk wordt benadrukt dat transformatie in essentie betekent dat men meer en beter wordt wie men van binnenuit is. Verandering begint bij het zien en aanvaarden wat is.

Deze 3 dagen die best globaal worden gevolgd zijn een soort opstap in een persoonlijk veranderingsproces. Tegelijk is het een eerste kennismaking met de vernieuwende inzichten en de appelerende ervaringen die in de verschillende programma’s van Kernkracht meer uitgebreid aan bod komen (zie www.kernkracht.be)

 

Overzicht van de inhoud en dagindeling

1.       Transformatie in wetenschap en werkelijkheidsperceptie
9.00 u - 9.30 u Ontvangst
9.30 u - 11.00 u Interactieve opbouw : Wat is transformatie? Kaderen van de inbreng in het fenomenologische   en/of constructivistische denken.
11.00 u - 11.15 u Pauze
11.15 u - 12.45 u Lezing : Waar-nemen of waar-geven. Het oude paradigma roept vragen op.
12.45 u - 13.45 u Middagpauze
13.45 u - 15.15 u Lezing: Het nieuwe paradigma nodigt uit. Het nieuwe mensbeeld.
15.15 u - 15.30 u Pauze
15.45 u - 17.00 u Ervaringsoefeningen en voorbereiding op systeemopstellingen
 

2.       Organisatieontwikkeling en transformatieprocessen
9.00 u - 9.30 u Ontvangst
9.30 u - 10.30 u Interactieve opbouw: oplossingsgerichte invalshoek ten aanzien van de probleemgerichte benadering. Illustratie organisatie-opstellingen.
10.30 u - 10.45 u Pauze
10.45 u - 12.45 u Lezing : Mechanische expertbenaderingen. De beperktheid van de klassieke HRM-benaderingen.
12.45 u - 13.45 u Middagpauze
13.45 u - 14.45 u Lezing : Kwaliteitssystemen zijn vaak erg mechanisch-proceduraal. De 4 pijlers van organisatiesucces. Wegwijzers naar een transformatiebeleid.
14.45 u - 15.00 u Pauze
15.00 u - 17.00 u Systeemopstellingen
 

3.       Transformatie naar persoonlijk meesterschap en leiderschap
9.00 u - 9.30 u Ontvangst
9.30 u - 11.00 u Interactieve opbouw met inkadering in een nieuwe visie op de werking van ons zenuwstelsel.
11.00 u - 11.15 u Pauze
11.15 u - 12.45 u Lezing : De persoonlijkheid en de effectiviteit van de leidinggevende. Groeien in diepte en dienstbaarheid.
12.45 u - 13.45 u Middagpauze
13.45 u - 15.15 u Lezing : Effectief leiderschap en persoonlijk meesterschap. Van gedragspatronen naar zijnstoestanden
15.15 u - 15.30 u Pauze
15.45 u - 17.00 u Aanboren van persoonlijke bronnen, het krachtdadig stellen van grenzen en het innerlijk navigeren als nieuwe tools op weg naar transformatie.

Praktisch

Data : 18 april, 9 mei en 6 juni  2008
Kostprijs : 200 € voor de hele reeks, per workshop 100 €
Plaats : Kasteel de Maurissens, Weligerveld 6, 3212 Pellenberg
Inschrijving : via inschrijvingsformulier op website
Trainers :  Prof. Dr. Johan Van de Kerckhove - Hilde Vanthuyne

Dit programma wordt georganiseerd met de steun van SPES (www.spes-forum.be)KernKracht - Kuleuven
Kasteel de Maurissens
Weligerveld 6
3212 Pellenberg


www.kernkracht.be
info@kernkracht.be

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy