Sound Healing

Belgisch Instituut voor Klankmassage en Klankpedagogie (Ichtegem, B)

27/04/2008

 

 


 

Het Belgisch Instituut voor Klankmassage en Klankpedagogie organiseert op vrijdag 30 mei, zaterdag 31 mei en zondag 1 juni opnieuw een seminarie 'Klankmassage' volgens Peter Hess. Hierbij vind je ons programma en een korte inhoud van deze opleiding en onze andere seminaries.

Hier volgt uitgebreide informatie i.v.m. deze opleiding. Bezoek ook af en toe onze website www.klankschalen.be. Deze wordt regelmatig aangepast met nieuwe info.

Wil je meer informatie, neem gerust contact met ons via info@klankschalen.be.

Ons adres
Belgisch Instituut voor Klankmassage en Klankpedagogie
Françoise Depuydt
Jagersstraat 11
B-8480 Ichtegem (België)

 

Klankmassage I


Het doel is het doorgeven van de basis van de Klankmassage volgens Peter Hess. De deelnemers ervaren zelf een basis-klankmassage, krijgen de eerste richtlijnen bij het toepassen ervan en geven zelfstandig een klankmassage.

Inhoud
* het ontstaan van de klankmassage
* de werking van de klanken der klankschalen zelf op het lichaam ervaren
* verscheidene soorten klankschalen en kloppers leren kennen en gebruiken die in de klankmassage gebruikt worden
* demonstratie van de klankmassage
* onder begeleiding inoefenen van de klankmassage
* uitwisseling i.v.m. eerste ervaringen
* zelfstandig uitvoeren van een klankmassage
* toepassingsmogelijkheden, grenzen en contra-indicaties

Na dit weekend zijn de deelnemers in staat een klankmassage in privébereik toe te passen.


 
Klankmassage II

Doel van dit seminarie is een verdere uitbreiding van het merken met de Klankmassage vanuit het lichaam in het fijnstoffelijke bereik – de gezondheidsaura en aura. Hierbij gaat het erom de aura te leren voelen, met klank waar te nemen en een gevoeligheid voor dit bereik te ontwikkelen. Het weze duidelijk dat vele lichamelijke problemen zich in de gezondheidsaura en aura weerspiegelen en op deze niveaus kunnen we werken. Door middel van klankschalen en de gong wordt geleerd hoe men de aura reinigt en daarmee de ganse mens sterker maakt en weer in harmonie brengt.

Inhoud:
voorstelling van de gezondheidsaura en aura in betrekking tot het werken met klank
* het waarnemen van de gezondheidsaura en aura met de handen
* het waarnemen van de gezondheidsaura en aura door middel van gezongen tonen en gemeenschappelijke klanken
* het waarnemen van de gezondheidsaura en aura met klankschalen en de gong
* doelgericht gebruik van klankschalen in de gezondheidsaura en aura
* het reinigen en sterken van de gezondheidsaura met de Fen Gong

Tijdens dit weekend worden de twee delen aangeleerd. In het tweede deel ervaar je een verdere verdieping en leer je het energetisch lichaam verkennen en hierin werken! Deze opleiding is zeer gestructureerd en is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring en kennis i.v.m. klank en de toepassing ervan. Ondertussen zijn er al meer dan 3.000 mensen opgeleid uit verschillende sectoren zoals: wellness, gezondheidszorgen, therapie, psychiatrie, rusthuizen, kinderen en volwassen met een handicap, enz...

Toelatingsvoorwaarden:
Geen.

Prijs:
350 euro (btw incl., de prijs per deel is normaal 195 euro). Middagmaal plus breaks: 25 euro per dag. Avondmaal op vrijdag plus 1 break: 20 euro.

Plaats:
Koningsteen,Kapelle-op-den-Bos

Uren:
Vrijdagmiddag beginnen we om 13.30 uur en eindigen we 's avonds rond 21 uur.
Zaterdag van 9.30 uur tot ongeveer 18 uur en zondag van 9.30 uur tot ongeveer 17uur.

Meebrengen:
dekentjes en kussentjes voor je eigen comfort. Voldoende plat water voor de noodzakelijke slok tussendoor. Makkelijke kledij dragen.

Inschrijven:
Via e-mail, na bevestiging, door middel van het overschrijven van het volledige bedrag. Je bent pas ingeschreven na volledige betaling van de cursus.

In het najaar wordt weer een Initiatiecursus Sound Healing georganiseerd. Ook de opleiding Sacred Sound Healing komt dan aan bod.

 

Sound Healing - Initiatiecursus
(basiscursus van de professionele opleiding, kan ook apart gevolgd worden)


Tijdens deze dag maken we kennis met boventoonrijke instrumenten. In het bijzonder de Tibetaanse klankschalen, doch ook andere komen aan bod. Ook het gebruik van bepaalde klanken voor bepaalde gebieden wordt aangeleerd

Theoretisch gedeelte:
Wat is klank, verschillende klankinstrumenten, de werking van klank op fysiek, neuronaal, emotioneel, psychologisch, energetisch en spiritueel vlak. Laatste neurologische inzichten. Toepassing van klank. Vibraties en resonanties als grondliggend werkingsmechanisme van klank en muziek.
 
Praktische toepassingen:
Het op een professionele manier leren omgaan met klankschalen en andere boventoonrijke instrumenten. Hoe geef ik een klankmeditatie. Het verankeren van de ruimte. Jezelf aarden. De groep aanvoelen. En natuurlijk... nog véél, véél meer!
 
Toelatingsvoorwaarden:
Geen.

Dit is echter wel de basiscursus. Voor de opleidingen De Weg van de Gong, Sacred sound healing e.a. is deze workshop een must.
 
Algemene info:
Start om 10 uur, einde rond 18 uur.
De eerstvolgende opleiding heeft in het najaar plaats te Koningsteen, Kapelle-op-den-Bos.
 
Prijs incl. lunch en breaks:
130 euro (incl. btw), Je bent pas ingeschreven als de cursus volledig betaald is. Voor diegenen die de volledige opleiding in de Klankmassage volgens Peter Hess bij ons gevolgd hebben, zijn er speciale voorwaarden.

Meebrengen:
Mocht je zelf boventoonrijke instrumenten hebben mag je die gerust meebrengen. Er zijn echter verschillende klankschalen ter beschikking teneinde te kunnen oefenen. Dekentjes en kussentjes voor je eigen comfort, alsook makkelijke kledij. En... vooral genoeg plat water meebrengen, zodat je tussendoor voldoende kunt drinken. En - last but not least - een goede humeur en veel humor zodat we er allen een zalige dag van kunnen maken.

Inschrijven:
via e-mail aanmelden en - na bevestiging - door middel van het overschrijven van het volledige bedrag op onze rekening.

 

Sacred Sound Healing


In deze cursus ontdekken we de vijf ‘zaad-lettergrepen’.  Elk representeert een kwaliteit van realisatie. Deze worden ‘zaad-lettergrepen’ genoemd omdat ze de essentie van verlichting in zich dragen. Ze representeren het lichaam, de spraak, de geest, deugdzame kwaliteiten en daden van verlichting. Samen staan ze voor de ware en volledige uitdrukking van onze natuur of ons authentieke Zelf.

In de toepassing van deze ‘zaad lettergrepen’ gaan we niet van buiten naar binnen. De benadering is hier vanuit een ontdekken van de innerlijke ruimte en van hieruit bewegend  naar spontane manifestatie. Met klank ruimen we onze vaste gewoonten en obstakels op en verbinden we ons met de open ruimte van ons zijn. Deze open ruimte is de bron van al onze deugden en is fundamenteel voor elk van ons. Het is simpelweg wie we zijn: ontwaakt, helder, boeddha.

In de praktijk zullen we elke lettergreep in sequentie zingen. Met elke lettergreep focussen we ons op het corresponderende energiecentrum in het lichaam en verbinden we ons met de kwaliteit die overeenstemt met deze lettergreep. Door de krachtige combinatie van het focussen op een bepaalde locatie, de vibraties van de klank en het bewust zijn van licht ontwikkelen we een toenemende heldere en open aanwezigheid, stralend van positieve kwaliteiten. De kwaliteiten zelf, waaronder liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid worden ingangen naar een diepere connectie met het zelf, een diepere wijsheid, de ruimte zelf waar alle existentie ontstaat. Van hieruit leren eerst hoe we onszelf kunnen helen, daarna naar de ander toe.

Onze fundamentele ontwaakte natuur wordt niet geproduceerd noch gecreëerd, ze is er reeds. Zoals de onmetelijke uitgestrektheid van de hemel aanwezig is doch verduisterd kan zijn door wolken, zo ook zijn wij verduisterd door onze vaste patronen waarvan we denken dat deze onszelf zijn. Het toepassen van deze ‘zaad lettergrepen’  is een deskundige manier om ons te ondersteunen bij het loslaten van de negatieve en beperkende gewoontes van het lichaam, de spraak en de geest en plaats te maken voor een meer spontane, creatieve en authentieke expressie van ons zijn. Bij deze toepassingen herkennen, verbinden en vertrouwen we op hetgeen reeds aanwezig is. Op een relevante manier beginnen we terug mededogen, vreugde, gelijkmoedigheid, liefdevolle vriendelijkheid toe te passen. Uiteindelijk brengt de praktijk ons tot de volledige herkenning van ons Ware Zelf. Zoals een kind zijn moeder herkend in een menigte, dit moment van diepe herkenning of connectie, een ervaring van thuis te komen. Naar dit wordt gerefereerd als de natuurlijke geest, en deze geest is puur. In deze natuurlijke geest worden alle deugden  spontaan geperfectioneerd.
 
Toelatingsvoorwaarden:
Initiatiecursus Sound Healing of de volledige opleiding in de Klankmassage gevolgd hebben.
 
Algemene info:
Zal gegeven worden gedurende verschillende avonden teneinde voldoende tijd te hebben deze oefeningen tussendoor in te oefenen. Er worden 6 avonden vooropgesteld à rato van ongeveer 1,5 à 2 uur per avond. Deze cursus zal bij Françoise thuis plaatsvinden. Het aantal plaatsen is hierdoor wel beperkt.
 
Prijs:
120 euro (incl. btw). Je bent pas ingeschreven als de cursus volledig betaald is.
 
Meebrengen:
Dekentjes en kussentjes voor je eigen comfort, alsook makkelijke kledij. En... vooral genoeg plat water meebrengen, zodat je tussendoor voldoende kunt drinken. En - last but not least - een goede humeur en veel humor, zodat we er allen zalige avonden van kunnen maken.
 
Inschrijven:
Via e-mail aanmelden en, na bevestiging, door middel van het overschrijven van het volledige bedrag op onze rekening.

 

De Weg van de Gong (deel I)


De gong wordt met respect en een zekere hoeveelheid van diepe eerbied benaderd. Dit instrument  wordt op zo’n prachtige manier gemaakt, bevattende in zich machtig mooie tonen, de frequenties met zeer hoge, helende vibraties verspreidend. De gong wordt dan ook niet met de ogen noch met de oren gespeeld doch vanuit een concentratie in het Derde Oog. Hier ontstaat het intuïtieve spelen en worden de creatieve klanken gecreëerd voor een persoon of groep, op dit moment. De gong kan dan ook gebruikt worden teneinde de fysieke, emotionele en spirituele lichamen weer in evenwicht te brengen. Het is een uitstekend hulpmiddel bij stress-gerelateerde problemen, depressie, vermoeidheid, woede, gevoelens van afgescheidenheid en eenzaamheid en bij alle vormen van angst en andere condities die verband houden met een gebrek aan evenwicht en harmonie in het lichaam.

* het aanleren van diverse speeltechnieken
* spelen vanuit het Zijn
* het geven van een klankconcert
* therapeutische toepassingen

Toelatingsvoorwaarden:
Initiatiecursus Sound Healing.

Algemene info:
mail mij voor juiste data of meldt je aan, mocht je interesse hebben.

Meebrengen:
Mocht je zelf boventoonrijke instrumenten hebben, mag je die gerust meebrengen. Er zijn echter enkele gongs ter beschikking teneinde te kunnen oefenen. Dekentjes en kussentjes voor je eigen comfort, alsook makkelijke kledij. En... vooral genoeg plat water meebrengen, zodat je tussendoor voldoende kunt drinken. En - last but not least - een goede humeur en veel humor, zodat we er allen een zalige dag van kunnen maken.

Inschrijven:
Via e-mail aanmelden en, na bevestiging, door middel van het overschrijven van het volledige bedrag.


 www.klankschalen.be 


info@klankschalen.be

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy