Opleiding Polarity Healing

Centrum voor Polarity Healing (Pellenberg, B)

11/05/2008

 www.Centrum-PolarityHealing.be 


Centrum voor Polarity Healing

Christiaens Annette V.O.F.

Ganzendries 11
B-3212 Pellenberg
016–46 39 86

 

Het centrum voor Polarity Healing organiseert sedert 2006 als enig opleidingsinstituut in Vlaanderen de opleiding (tot therapeut) in de Polarity Healing.

OPLEIDING POLARITY HEALING

Introductie
donderdag 22 mei 2008

Module I
21 en 23 oktober 2008


De opleiding brengt de noodzakelijke inzichten bij over belang en werking van de polariteit (Yin/Yang) in alle leven, en dit tot op het niveau van het celmetabolisme (Cell Metabolism Energy Balancing). Bovendien verschaft ze vanaf de eerste module de nodige basisvaardigheden om het geleerde te kunnen toepassen bij zichzelf, in eigen familie...als therapeut in de eigen praktijk. 

 

Modulaire opbouw:

BASISOPLEIDING (3 modules van telkens 2 dagen):

* Inleiding op de polariteit: polariteit op het niveau van het celmetabolisme – invloed op de fysische, emotionele en relationele gezondheid – (on)balans leren testen bij een andere persoon – eerste beginselen van algemene behandeling (o.m. via de voeding)
* Meridianen en het logistieke niveau: verband tussen productie/circulatie van energie en functionele stoornissen. Hoe kan verstoorde energie fysieke en/of emotionele klachten doen ontstaan? – leren bepalen van het oorspronkelijk zwak orgaan, dat aan de basis ligt van de algemene onbalans – leren de verschillende evenwichtsniveaus herstellen
* Atelier: is bedoeld om via praktische oefeningen de nodige vaardigheden te verwerven:
- Testen: precieze bepaling van de polariteit bij een persoon – voedsel: bepaling van Yin/Yang, vitaliteit, tolerantie
- Behandelingsprotocol - toelichting bij concrete situaties: Fibromyalgie versus Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS) – Hyperactief Syndroom & Aandachtstekort versus Verstrooidheid met Aandachtstekort – Dysbiose – detoxicatie – invloed van stress

VERDIEPING (3 modules van telkens 2 dagen):

* Wondermeridianen en “zichzelf terugvinden”: dit soort energie, die verband houdt met de identiteit van de persoon, is bijzonder nuttig bij de terugkeer naar het evenwicht en de verdere ontplooiing van de persoon – bepaling van de gestoorde Wondermeridia(a)n(en)

* Chakra’s en “de communicatie met de buitenwereld”: bepaling en behandeling van de gestoorde chakra(‘s) bevordert het proces naar méér welzijn – bespreking en behandeling van virussen, bacteriën, schimmel in relatie met eventuele weerstand tegen behandeling

* Synthese en praktische oefeningen: voorstelling van protocols om uiteenlopende problematieken te kunnen aanpakken – herhaling van de essentie uit de vorige modules, met bijzondere aandacht voor de uitscheiding van toxines en de verbetering van de excretiefilters – toepassen en inoefenen van diverse protocols

 

Polarity Healing in combinatie met Kinesitherapie, Osteopathie, Naturopathie, Kinesiologie, Acupunctuur, Psychotherapie...:
Toepassing van de principes van de polariteit, gecombineerd met de eigen therapeutische expertise, garandeert een hoge effectiviteit van de behandeling!


Docent is dr. Luc Arco. Hij heeft in zijn privépraktijk en via eigen onderzoek over de werking van de Yin- en Yangenergie en de invloed ervan op de gezondheid het VIDYA-concept ontwikkeld, met nadruk op:
- bepalen van de polariteit;
- bijsturen van de yin/yang-onbalans via voeding, supplementen (de VIDYA-specialiteiten), energetische therapie...;
- de actieve medewerking van de cliënt.

Dr. Luc Arco doceert aan diverse vormingsinstituten in België en Frankrijk


De volledige opleiding (tot therapeut) in de Polarity Healing loopt m.a.w. over 2 x 3 modules van telkens 2 dagen. Deze 12 dagen worden over ruim 1 jaar gespreid.
Aangezien elke module naast de theorie ruim voorziet in praktische oefeningen, kunnen de deelnemers zich goed bekwamen, zodat ze het geleerde onmiddellijk kunnen toepassen in de praktijk.
Op vraag van de deelnemers kunnen extra Intervisie- en Praktijknamiddagen ingelast worden.

Module I vindt plaats op dinsdag 21 en donderdag 23 oktober 2008. Volgende data worden telkens afgesproken in overleg met de deelnemers.
Elke cursist ontvangt een certificaat van deelname voor de Basisopleiding/Verdieping. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar onze website.

 

KENNISMAKING  –  INTRODUCTIE  –  KENNISMAKING  –  INTRODUCTIE  –  KENNISMAKING


Om zich een eerste idee te kunnen vormen over
de essentie én de praktijk van Polarity Healing wordt
een eenmalige INTRODUCTIE-sessie georganiseerd.

WAT?
kennismaking met polariteit en CMEB (Cell Metabolism Energy Balancing)
polariteit en (fysische, emotionele, relationele en mentale) gezondheid
voeding
VIDYA-specialiteiten
leren bepalen/testen van de polariteit (als zelfzorg en in het kader van therapeutisch handelen)

VOOR WIE?
voor wie geboeid is door deze thematiek (voor zichzelf, eigen familie...)
voor beginnende en gevestigde therapeuten/gezondheidswerkers

WANNEER?
donderdag 22 mei 2008 van 14.00 tot 17.00 uur

WAAR?
Centrum voor Polarity Healing
Ganzendries 11
3212 Pellenberg

BEDRAG
€ 25 (ter plaatse te betalen).
Wie op dat ogenblik inschrijft voor module I
krijgt een exemplaar van de affiche
“Polariteit van de voeding”
(normale verkoopsprijs € 5)

INLICHTINGEN & INSCHRIJVEN
tel. 016-46 39 86
e-mail
contact@Centrum-PolarityHealing.be


CONTACT & INFORMATIE

Centrum voor Polarity Healing
016-46 39 86

contact@Centrum-PolarityHealing.be & afs@skynet.be


www.Centrum-PolarityHealing.be

 

 

 

 


Vrouwelijke wijsheid, bevrijding, een lang leven en gezondheid

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy