De Grote Beer. Driejarige opleiding tot begeleider van kinderen en jongeren

De Grote Beer (Kessel-Lo, B)

08/07/2008

 


Kinderen worden vroeg blootgesteld aan alle invloeden van een hectische, op prestatie en op consumptie gerichte maatschappij, soms zonder dat hen de juiste instrumenten worden aangereikt om ermee om te gaan. Ouders voelen zich vaak onzeker door een overvloed aan informatie en grote verschuivingen binnen het waarden- en normensysteem.
Kinderen en ouders kampen dan ook met gevoelens van onzekerheid, overbelasting, faalangst, onrust, angst, agressie.
Deze opleiding verbindt vaardigheden uit de klassieke psychotherapie met een holistische visie op de ontwikkeling van kinderen.
De opleiding heeft een spirituele onderstroom (geen new age).

Doelgroep:
- alternatieve begeleiders die reeds een eigen praktijk hebben en daarin geconfronteerd worden met opvoedingsproblemen;
- leerkrachten die een bredere kijk op kinderen willen ontwikkelen;
- werkers in de gezondheidszorg, de sociale en pedagogische sector die een extra dimensie aan hun manier van werken willen toevoegen of die kampen met burn-out.

Waar?
Er vindt een cursus plaats in de buurt van Leuven (België).
Indien er genoeg deelnemers zijn kan er ook een cursus plaatshebben op andere locaties in België of Nederland.

Formule
De opleiding loopt over drie jaar, acht weekends per jaar.
Basisjaar: persoonlijke ontwikkeling.
Tweede jaar: werken met kinderen en jongeren.
Verdiepingsjaar: eindwerk.


Voor de brochure, voor inlichtingen,
gesprek en de data van de informatiedagen:

(0032) 0477/266523
grote.beer@yahoo.com

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy