Magnolia Federation. FEET 1

MAGNOLIA FEDERATION vzw (Olen, B)

17/08/2008

 

 

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, B-2250 OLEN


magnolia.federation@skynet.be

 www.magnolia-federation.org

 

Olen, 17/08/2008                                    

Aan alle geïnteresseerden,

CURSUS : Inleiding tot de  fysio-emotionele –energetische  therapie  «FEET  1».

Mede door de vraag om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en wetenschappelijk gefundeerd systeem op punt gesteld.

Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.

Heeft U er ooit al eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? (1 klassieke methode en ontelbare alternatieve.) Al deze therapieën lijken wel telefoon-toestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale computer (ons onderbewuste), allen met hetzelfde indringende verzoek «wordt eens wakker a.u.b. en genees dit lichaam!» Het is uiteindelijk die centrale computer die beslist : «Doe ik het of doe ik het niet?».

In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale computer.

Met elegante methoden die allen via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar dé oorzaak die ons blokkeert. We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we ons bvb. minderwaardig gaan voelen bij bepaalde types van mensen ook al kennen we die niet persoonlijk. Waarom we met onze pseudo-moeder of -vader huwen met alle nefaste gevolgen nadien, waarom sommigen wel 100 maal de deurklink schoonmaken uit vrees om zo besmet te geraken, waarom sommige mensen alsmaar ziek blijven ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten en ga zo maar door.
De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen. Onze therapie tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.

In feite is deze therapie véél meer dan de aanzet naar gezondheid, men komt tot de volledige geeste-lijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige «zijn».De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken op weg naar een betere wereld in en om je heen.

Lesgever
N. VAN OUYTSEL
Plaats
TCP, Groenenborgerlaan 148, 2020 Antwerpen, Lokaal S3
(Parking: ingang langs Beukenlaan)
Data
Do 11/09, 18/09, 25/09, 02/10 en 09/10/08 (19.30-22.30 uur)
Deelnameprijs
€ 170, incl. cursus
Heropfrissen
Zij die vroeger reeds FEET 1 volgden kunnen alles heropfrissen à € 70.

HOE INSCHRIJVEN
Aangezien slechts 25 deelnemers kunnen deelnemen is vooraf inschrijven een noodzaak.
U stuurt/faxt/mailt uw inschrijvingsstrookje ZO VLUG MOGELIJK aan het secretariaat en stort tegelijkertijd een voorschot van € 20.
U ontvangt een bevestiging van deelname en de routebeschrijving als Uw betaling binnen is.
Leden van Magnolia Federation hebben voorrang bij tijdig inschrijven en betalen.

Indien u wenst in te schrijven voor een van onze cursussen is het noodzakelijk dat u het  onderstaand inschrijvingsformulier invult.

Het bestuur,
W. De Boodt, secretaris

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
T/F 014-266479

Ondern.nr. BE 0421.731.155
Bank 789-5340832-30


 magnolia.federation@skynet.be 


 www.magnolia-federation.org 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE

Naam:

Adres:

Tel:   GSM:    e-mail:

Ondergetekende , schrijft hierbij in voor de cursus FEET 1.

Mijn betaling voorschot gebeurde op: . . . . . . . .

 


Datum:     Handtekening,

 

 

Volgende kennissen wensen ook deel te nemen (naam, adres, tel en e-mail):

1.


2.


3.


4.


5

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy