Ayurvedische massage

School van Ayurveda (Diksmuide, B)

15/08/2008

 

  

 

  School van Ayurveda vzw

Ayurvedische massage
 Jaaropleiding 
(Gent of/en Houthulst start oktober 2008 - twee groepen)

 Basisprincipes van de Ayurveda
Constitutiebepaling
Voorbereiding op de massage
Diagnosestelling via observatie en vraagstelling
Kennis en gebruik van de Ayurvedische massage-oliën
Welke olie voor welke dosha en voor welke klacht?
Twee authentieke Ayurveda massages
Compleet pakket van therapeutische olie behandelingen

Hoofd- en zintuigbehandelingen
Reinigende en opbouwende behandelingen
Zweettechnieken
Marmapuntenbehandeling 

De hele opleiding omvat de hele Ayurvedische massagetherapie en de voorbereiding op de panchakarma.
(Niet de eigenlijke panchakarma, is deel van de therapeutenopleiding.)
We werken met authentieke India Ayurveda-producten.
Deze opleiding laat toe een eigen praktijk op te starten
of mee te werken met Ayurveda- en Panchakarma-therapeuten of -artsen.

Meer info en inschrijving:
http://www.lies-ameeuw.be/n/therapeut/
info@lies-ameeuw.be


Wil je graag eens een Ayurvedische massage ondergaan:
http://www.lies-ameeuw.be/n/afgestudeerd/

Wil je graag de nieuwsbrief:
   
 
 
 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy