Leren systemisch kijken en opstellen (avondreeks)

Goedele De Nolf (Linden, B)

04/09/2008

 

 

Avondreeks
Leren systemisch kijken en opstellen

Hoe kan ik mijn individuele therapie aanvullen met een systemische benadering?

Als therapeut, hulpverlener of geïnteresseerde medemens komen we vaak in aanraking met een individuele persoon die om hulp vraagt. Soms lukt het om met een individuele behandeling of individueel gesprek deze persoon te helpen. Soms is deze benadering ‘te smal’ en is het nodig om naar het hele systeem te kijken waartoe deze persoon behoort . Systeemopstellingen zijn hiervoor een prachtig werkinstrument. Met ‘systeem’ bedoelen we hier: het gezin, de familie, het bedrijf, organisatie, eventueel het innerlijk.

De avonden die we organiseren bestaan uit twee delen.
Tijdens het eerste deel worden vragen van cliënten opgesteld. Deze cliënten kunnen door ons (therapeuten en hulpverleners) aangebracht worden of uit eigen initiatief een plaats reserveren.
Tijdens het tweede deel - de cursus - zal Ria oefeningen aanbieden en de opstellingen nabespreken vanuit het standpunt van de opsteller. Zo kunnen cursisten leren om systemisch te kijken en op te stellen. Zij zullen in de opstellingen representant zijn en zo van binnen uit het systeem van de cliënten ervaren. Het spreekt vanzelf dat in deze reeks enkel een aanzet gemaakt wordt tot het leren opstellen. We hopen in een vervolgreeks hierop actief verder te bouwen. Vragen die in dit tweede deel aan bod kunnen komen zijn:
• Welke systeeminvloeden werken er in op mezelf als hulpverlener?
• Welke systeeminvloeden werken er in op mijn cliënt?
• Wat betekent systemisch kijken naar mijn cliënt en de hulpverleningsrelatie?
• Wat is essentiëel in systemisch opstellen?
• Hoe kan ik het systemisch denken en handelen integreren in mijn individuele therapie?
• ...

Cursisten zijn mensen met interesse of ervaring in systeemopstellingen. Een vast engagement voor de 10 avonden is noodzakelijk voor de diepgang van het groeps- en leerproces.
Cliënten noemen we iedereen die een vraag laat opstellen, zowel cliënten van cursisten, externe personen of cursisten zelf..
.

Wie?
Begeleiding
Ria Baeck, psychologe en psychotherapeute opgeleid in emotioneel lichaamswerk en in systemische opstellingen
Organisatie
Goedele De Nolf, klassiek homeopate

Wanneer?
10 maandagavonden:
de 4de maandag van elke maand:
22 sept, 27 okt, 24 nov, 22 dec 2008
26 jan, 23 feb, 23 maa, 27 apr,
25 mei, 22 jun 2009
telkens van 19 tot 22 uur
19-21 uur opstellingen voor cliënten
21-22 uur nabespreking en opleiding voor cursisten

Waar?
CC. Oratoriënhof
Mechelsestraat 111
3000 Leuven

Prijs?
€ 300 voor 10 avonden (voor cursisten)
€ 60 per opstelling (voor cliënten)
€ 20 voor representanten (eerste deel)
Inbegrepen zijn: drank en koekje tijdens de pauze

Inschrijven?
Telefonisch of via e-mail
- cursisten: ten laatste op 15 september met overschrijving op nr: 063-2034630-90
- cliënten en representanten: ten laatste 4 dagen voor elke avond met betaling cash ter plaatse

 

Meer info?

Bel of mail Goedele:

+32-16-262492 of +32-484-432811

goedele.denolf@gmail.com

 www.klassieke-homeopathie.be 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy