FAMILIEOPSTELLINGEN IN ROSANJA

Rosanja (Gentbrugge, B)

21/09/2008

 

FAMILIEOPSTELLINGEN IN ROSANJA
www.rosanja.be

25 OKTOBER 2008
29 NOVEMBER 2008

WAT ZIJN FAMILIEOPSTELLINGEN?
In iedere familie is er een sterke samenhorigheid. Ongeacht of de familie dat bewust zo ervaart of niet. De "familiegroepsziel" is voortdurend op zoek naar evenwicht, waarheid en orde. Ze verlangt dat niemand wordt buitengesloten en niets ontkend wordt.
Soms leef je onbewust het leven van iemand anders in je familie van herkomst. Kinderen identificeren zich met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over: onbewust neem je de last over van iemand anders in de familie, iemand die misschien vergeten is, wiens lot niet geëerd is, iemand die is buitengesloten.
We doen dit uit "blinde liefde" voor het systeem waarin we geboren zijn, blind omdat het zo vaak gebeurt zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Meestal zijn deze "verstrikkingen" volledig onbewust. Dikwijls zijn ze ook al heel oud en van generatie op generatie doorgegeven. Iedereen draagt een innerlijk beeld met zich mee van de familie van herkomst. Dit beïnvloedt, zonder dat we ons daar bewust van zijn, in sterke mate het verloop van onze levens.
Familieopstellingen helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen.
Familieopstellingen is een methode die, zonder dat we het hele verhaal hoeven te kennen, laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of maar half bewuste verbanden te zien, èn wat de mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit de zo genoemde verstrikkingen.

HOE WERKT HET?
Opstellingen doe je met een begeleider in groep of in een één op één sessie met de hulp van plaatsaanduidingen.
Degene die een thema wil inbrengen nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. "wil jij mijn moeder representeren? Wil jij m'n jongste broertje zijn?" Enz. Deze representanten hoeven daar, (behalve de toestemming geven om representant te zijn, je mag ook "nee" zeggen!) niets voor te doen en hebben het liefst ook niet teveel informatie over de familie van de cliënt. De cliënt heeft naast zijn of haar vraag alleen een paar belangrijke feiten over de familie verteld.
Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van alle familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant van bv zijn vader en brengt hem dan naar de plek die zijn innerlijk beeld of gevoel hem aangeeft. Dan doet hij hetzelfde met alle andere representanten. Meestal wordt gevraagd om ook een representant voor jezelf te kiezen. Daardoor zit je niet in je systeem en heb je de mogelijkheid om je eigen familiesysteem "van buitenaf" te bekijken. Verbindingen en verstrikkingen worden op die manier heel zichtbaar. Op een later moment in de opstelling kan je dan je eigen plaats in het systeem weer innemen en de verlossende uitspraken zelf doen.
Nadat iedereen is opgesteld gebeurt er iets opmerkelijks, waar we (nog) geen wetenschappelijke verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Voor degene die opstelt ontstaat er meestal een zeer herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.
Door de posities te veranderen wordt gezocht naar de juiste ordening. Door "oplossende uitspraken" kan een nieuw innerlijk beeld ontstaan met meer ruimte voor de eigen ziel en respect en liefde voor het systeem. Zo kan de familie een bron van kracht zijn of opnieuw worden.

VOOR WIE?
Soms is er een levenskwestie die je eindeloos bezig houdt, waar je misschien al van alles aan hebt proberen doen via therapie en (zelf) studie maar waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. Een opstelling kan dan helpen om eventuele onderliggende systemen en verstrikkingen zichtbaar te maken.
Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hen eigen leven, over patronen die steeds terugkomen.
Een opstelling kan helpen bij die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en bent ingebonden in de dynamiek van dat systeem.
Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem, zoals in het voorbeeld van Nora en van Bart. Daarom heeft voor het voor deze vragen geen zin om heel hard te werken aan jezelf. Of heeft dat harde werk geen (langdurig) effect. De wortel, de oorsprong ligt ergens anders.
Een groepsopstelling bestaat maximum uit 20 deelnemers, dus niet iedereen maakt een eigen opstelling. Toch blijkt steeds weer dat het voor alle aanwezigen indrukwekkend is. Familieopstellingen bevorderen het bewustwording- en genezingsproces van diegenen die opstellen, evenals dat van de toeschouwers, de representanten en het systeem dat ze representeren. Je krijgt een dieper inzicht en voeling met de verborgen kracht van familiesystemen waardoor veel van je eigen situatie verhelderd wordt of zelfs op z'n juiste plaats kan vallen.

WAAROM JE NIET VOORAF EEN OPSTELLING KAN RESERVEREN
In tegenstelling tot sommige andere opstellers maken we liever geen afspraken over wie een opstelling zal hebben. Mijn ervaring is dat er dan vooraf energetisch al wordt ingegrepen.
Veel liever vragen we aan het begin van de dag wie er graag werken wil en voelen dan aan welk systeem er "rijp" is.
Het gaat immers niet alleen over de persoon die opstelt zelf maar over heel diens achterliggende systeem.
Of je dus een eigen opstelling zal hebben hangt af van de energie in het moment.
Soms ben je vast van plan om een opstelling voor jezelf te vragen maar is dat in het moment zelf niet aan de orde. Telkens weer hoor ik van deelnemers dat ze, door de rollen waarvoor ze gevraagd zijn, precies gekregen hebben waar ze naar zochten, op een heel andere manier dan hoe ze het zich hadden voorgesteld, met een eigen opstelling.
Probeer het idee los te laten dat je alleen geholpen wordt als je een eigen opstelling hebt.
Omdat we zo met elkaar verbonden zijn (en dat wordt steeds zo zichtbaar als we in elkaars opstelling staan) is het soms heilzamer om representant te zijn dan om je systeem zichtbaar te maken door het op te stellen.
Om deze reden is de prijs voor iedereen dezelfde. Deze is inclusief lunch en alle koffie en thee-pauzes.

PRIVESESSIES
Op afspraak
09-229 21 93
0485 82 41 03
lia@rosanja.be
Een privésessie kost 65 euro en duurt anderhalf
uur.

IN GROEP
Tijdens een dag kunnen er 4 à 5 opstellingen gemaakt worden. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers.
Zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Een groeps-opstelling kost 90 euro per dag.
Inbegrepen: water, koffie en theepauzes en een lichte lunch. 

 

 www.rosanja.be 

 

 info@rosanja.be 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy