Congres 'Samen Genezen, een gezonde zaak'

Lita Works (Keerbergen, B)

13/02/2009

 

 

 

            

 

   

Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert de ABB haar tweede congres met als titel “Samen Genezen, een gezonde zaak” in het Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht (www.jaarbeursutrecht.nl).
Ook u kunt hier aan deelnemen!
 
Wat is de ABB?
De ABB is een Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bio- informatietherapie. Haar leden zijn BIG geregistreerd. Zij zijn gespecialiseerd in de energetische en informatieve geneeskunde. Tevens hanteren zij in hun denken en handelen reguliere geneeskundige principes. De ABB-artsen beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot biofysica, celbiologie, fysiologie, kwantumfysica, kwantumbiologie, cybernetica en systeemleer.
 
Programma
Titel van de dag is: “Samen genezen, een gezonde zaak”. De ABB-artsen en reguliere artsen hebben één belangrijk kenmerk gemeen. Ze willen mensen helpen gezonder te worden en gezond te blijven. Daartoe bewegen zij zich binnen een strikt wetenschappelijk denkkader. De energetische en informatieve biofysische geneeskunde hanteert daarenboven concepten die nog niet passen in de fundamentele denkmodellen van de reguliere geneeskunde. Dit hoeft echter geen belemmering te vormen voor samenwerking. Ieder werkt immers vanuit een eigen optiek aan hetzelfde doel: mensen gezonder te houden.
 
Sprekers
De volgende toonaangevende sprekers hebben reeds toegezegd te zullen komen:
-          Masaru Emoto;
-          Ervin Laszlo;
-          Pim van Lommel;
-          Nico Westerman;
-          Joke Tjalsma;
-          Fritz Albert Popp;
-          Cees Buisman;
-          Cees Kamp;
-          Marij Schüsler.
 
Aanmelden vanuit België
U kunt ook deelnemen aan dit congres, door u in te schrijven via www.samen-genezen.nl.
Wij bieden u een korting van 50 euro aan!
Bij 'aanmelden' kunt u zich inschrijven en het kortingstarief aanklikken 'Vriend van de ABB' (245 euro). Wanneer u uw bankgegevens moet opgeven, vragen wij u bij banknummer “001” in te voeren en bij naam en woonplaats “nvt” (niet van toepassing). Deelname is namelijk alleen mogelijk door bankgegevens door te geven, zodat de penningmeester eenmalig het congresbedrag kan incasseren. Maar van buitenlands bankrekeningnummers is het niet mogelijk om te incasseren.
Via de code 001 heeft u recht op het Vriend van de ABB tarief, namelijk € 245.  
 
Bedrag overmaken
Graag verzoeken wij u na inschrijving het bedrag van 245 euro z.s.m. over te maken naar onze bankrekening in Nederland:
 
Bankrekeningnummer: 1253.81.654 in Venlo (Nederland)
ten name van Stichting Congres Organisatie.
U heeft hier tevens voor nodig de IBAN en de BIC codes:
IBAN: NL28 RABO 0125 3816 54
BIC: RABONL2U
 
Pas na betaling van uw congreskosten is uw deelname definitief.
 
Graag tot 20 maart in Utrecht!
 
Hartelijke groet,
Jeannette van Namen
 
Schrijf nu in voor het ABB congres 20 maart 2009:
 
 
Persartikels verschenen in volgende bladen:
   
ABB Secretariaat
Jeannette A.M. van Namen-Vrijenhoek
Postbus 1578
NL-3800 BN  Amersfoort
Nederland
T. 0031/33 - 462 08 14
F. 0031/33 - 470 01 79
M. 0031/6 - 233 66 337
   
 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy