Sander Bloemendal en de onderwijsactiviteiten vanuit de Omgangskundepraktijk

Omgangskundepraktijk Sander Bloemendal (EIJS, NL)

11/03/2009

Sander Bloemendal en de onderwijsactiviteiten vanuit de Omgangskundepraktijk  
 
Even voorstellen
Sander Bloemendal (1952) werkt sinds 1988 in Zuid Limburg met de Omgangskundepraktijk, onderwijs in bewustzijnsontwikkeling voor volwassenen en senioren. Na zijn Omgangskunde-onderwijs-diploma volgde hij opleidingen tot Postural Integration Therapeut, Neo-Reichiaans lichaamswerker, Psychodrama, Lichaamsgerichte Supervisie en Organic Coach. Twee spirituele reizen naar Brazilië waren mede van belang om te komen tot de opzet van een deugddoend onderwijsprogramma, gericht op het vermeerderen van welzijn. Het programma vertrekt vanuit het bestaan van de ziel, het licht van bewustzijn in de omgang met de persoonlijkheid, en de expressie van deze beiden door de Tempels van Geest, Denken en Lichaam. Er is humor in de lessen, het leren is anders dan vroeger, gelijkwaardig. Aandacht voor emotionele verwerking dient tot opstap en is deel van de leer-inhoud om tot een meer spirituele verwerkelijking te komen van jezelf. Om diepgewortelde reactie-op-reactie patronen op te kunnen werken tot pro-actie en co-creatie wordt o.a. het methodisch werken met de transcendente functie van lichaamstaal, stemwerk en geweldloze communicatie onderwezen.
 
Voor vragen, aanmelding, of toezending van Brochure met meer info belt u met:
(0031)-(0)43-409.01.08 of zend een e-mail aan: refactie@planet.nl.
 
 
Hieronder volgt een omschrijving van de Meerdaagse modules, Jaartrajecten en de Individuele begeleidingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er los te volgen dagdelen over omgangskunde-gerelateerde onderwerpen.
Tot aan de zomer zijn gepland: 
Klinkerzingen – Persoonlijkheid en ziel  – Wijzer van je dromen – Wijzer van je lichaamstaal - Wijzer van je stem – Van re-actie tot pro-actie - Instelling en opstelling bij conflict – Verwerken en verwerkelijken - Creatieve spanning aanwenden – Bewustzijns-velden - Bewustzijn in motivatie - Bewustzijn in ambitie – Bewustzijn in relevantie - Bewustzijn in (ver)binding.
Deze activiteiten worden gehouden in Eygelshoven, Maastricht en Sint Geertruid. Op verzoek kunnen deze ook elders aan bestaande groepen of teams worden aangeboden.
De activiteiten duren gewoonlijk 2 uur aan een deelnameprijs van Euro 10,00.
Vraag de Nieuwsbrief per e-mail op als u in een van de onderwerpen interesse hebt.
Na een introductie, of korte lezing zijn er gewoonlijk een of meerdere ervaringsgerichte vaardigheids-oefeningen.
 
In Sint Geertruid zijn ook een zevental drie-avondenreeksen gepland tot aan de zomer over de meest gevraagde onderwerpen. De titels zijn:
Communicatieve vaardigheden - Wijzer van je dromen –  Ziel en persoonlijkheid beleven – Stemwerk –
Geweldloos communiceren – Bewustzijnsvelden - Verwerken en jezelf verwerkelijken
.
Vraag de Nieuwsbrief op als u hiervan meer info wilt.
 
Meerdaagse Modules
Er wordt gewerkt met twee tariefgroepen.
Tariefgroep I. Netto maandinkomen boven Euro 2.200 of bij betaling door bedrijf.   
Tariefgroep II. Netto maandinkomen onder Euro 2.200                                                
 
STAND PUNT BEPALING
Als je de moeite neemt helder te worden in je geest betreffende je wezenlijk gewenst doel en gewenste richting in je leven, en je laat je leiden door je innerlijke standaard, dan ben je vanaf dat punt zelfsturend in de besteding van je levensenergie. Soms is een vernieuwing van levensinstelling en levensopstelling eerst dringend nodig. Daarmee bepaal je het verloop van veel situaties in je dagelijks leven. Het verkrijgen van duidelijkheid betreffende doel en richting in het eigen leven en het bereiken van congruentie in opstelling en instelling bij al onze stellingnemende activiteiten is te zien als een leerproces in zelfontplooiing.
Dag 1. STAND            Waar en met welke bagage sta ik in het leven? 
                         Wat is mijn innerlijke maatstaf? Wat mijn vrucht van wijsheid?
Dag 2. PUNT              Keuze maken op een kruispunt van wegen. Levenshouding.
                        Welke richting inslaan? Vanuit welke zinbeleving en zingeving?
Dag 3. BEPALING     Van bepaald worden naar bepalend zijn.
                                  Waarde voor de toekomst verwerkelijken. Adequaat handelen.
 
                                Waar?                                       woe. 11.00 t/m zo. 16.00
Data: 13-03 t/m 15-03-2009 SINT GEERTRUID (Bij Maastricht), VLINDERHŌFKE         
           07-08 t/m 09-08-2009SINT GEERTRUID (Bij Maastricht), VLINDERHŌFKE        
Prijs: Tariefgroep I. Euro 320,00 en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
          Tariefgroep 2. Euro 220,00 en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.           
  
DE LEVENSKUNSTENAAR IN JEZELF OPWEKKEN
incl. zweethutceremonie met Henk Waltman
Deze woorden fascineren menigeen, zetten aan tot meer dan bezinning alleen, inspireren. Er elke dag mee op weg gaan is ... Twee dagen natuur, zien en creativiteit in de vorm brengen van ... In het donker bij en met elkaar zitten met hete stenen, zweten en aldus reinigen van... Besef krijgen van hoe je leeft, hoe je je dwars zit, waar je staat, wat je in feite op het oog hebt ....Wat wens je te gebeuren, voor jezelf, je naasten? Wat raakt je, maakt je nieuwsgierig, ontvankelijk? Centraal in deze tweedaagse staan zuiveren, zingen en creativiteit. Bezinning, tot rust komen, helder worden in de geest, her-bronnen, her-stellen, helen en jezelf (op-) richten. Zingen of in stilte te zijn alvorens te spreken, discussiëren, brengt in jezelf een trilling op gang die niet alleen lichamelijk merkbaar en voelbaar is. In de oude tradities koos men voor de verfijning van de uiting door eerst te zingen met elkaar alvorens te spreken. Men luisterde met aandacht. De zweethut-ceremonie ondersteunt dit. Momenten van zingen, bidden, spreken en stilte wisselen elkaar af. Het is een gelegenheid van reinigen, verbinden en in contact komen met wie je in werkelijkheid bent. Vandaar nemen we je plek weer in te nemen en richting in je bewegingen te brengen. Een gelegenheid om de verbinding met de levenskunstenaar in jezelf te herstellen. Brochure met meer info op aanvraag.           
           
                                Waar?                                          Vr. 20.00 t/m Zo. 16.00
Data: 17-04 t/m 19-04-2009 SINT TRUIDEN(BE) KASTEEL NIEUWENHOVEN
          10-07 t/m 12-07-2009 SWALMEN (Bij Roermond) PENSION GROENEWOUD
Prijs: Tariefgroep I.  Euro  200,00 en Euro 110,00 voor maaltijden en verblijf.
         Tariefgroep 2.  Euro  150,00 en Euro 110,00 voor maaltijden en verblijf.  
 
WENDING TOT DE ZIEL incl. holotropic breathing sessie
Kun je herkennen en durf je te erkennen dat je diepste verlangen, je droom, je wens, je zelfmanifestatie, tevens diepe angsten oproept? Het brengt moeilijkheden en mogelijkheden met zich mee om het contact met het zielsverlangen iedere dag opnieuw te her-stellen. Als mens met een zus en zo gevormde persoonlijkheid kom je allerlei in jezelf tegen dat zich hiervan terug wil trekken, eraan voorbij wil gaan, mede onder druk van ‘de ander, de maatschappij, de wereld’. Via ruimte-scheppende werkvormen word je voorbereid op een reis in de geest, de wending tot je ziel. We maken daarvoor gebruik van de ademhaling in combinatie met evocatieve muziek. We onderzoeken onze angsten, weerstanden. en onze meest innerlijke redenen tot bewegen. Je wordt geholpen vertaalslag te maken van deze ervaring naar je dagelijks leven toe. 5 daagse wendingen worden gehouden voor 12-14 deelnemers. Er worden 3-daagse wendingen gehouden voor 6-8 deelnemers. De cursusprijs blijft gelijk. De kosten voor verblijf en maaltijden zijn bij een 5-daagse hoger. Brochure met meer info op aanvraag.  
 
5-daagsen:                      Waar?                                     woe. 11.00 t/m zo. 16.00
Data: 20 t/m 24-05-2009 SINT GEERTRUID, (Bij Maastricht) VLINDERHŌFKE
          21 t/m 25-08-2009 SINT TRUIDEN (BE), KASTEEL NIEUWENHOVEN
Prijs: Tariefgroep I.  Euro 495,00 en Euro 260,00 voor maaltijden en verblijf.
         Tariefgroep 2.  Euro 225,00 en Euro 260,00 voor maaltijden en verblijf.          
3 daagsen:                                                                         vr. 10.00 t/m zo. 18.00
Data: 17 t/m 19-07-2009 SINT GEERTRUID (Bij Maastricht), VLINDERHŌFKE
          02 t/m 04-10-2009 SINT GEERTRUID (Bij Maastricht), VLINDERHŌFKE
          11 t/m 13-12-2009 SINT GEERTRUID (Bij Maastricht), VLINDERHŌFKE
Prijs: Tariefgroep I.  Euro 495,00 en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf. 
         Tariefgroep 2.  Euro 330,00 en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf. 

  
METGEZELSCHAP  als stimulans voor je beroepspraktijk
Het Metgezelschap is te zien als een pelgrimage, ondernomen met elkaar om onze levensenergie in de nabije toekomst nieuw geїnspi-reerd vorm te kunnen geven. We duiken in onze Binnenzee om te ontdekken wat en hoe we met hart en ziel nieuwe zin en betekenis kunnen geven aan onze beroepspraktijk.
Dag 1. IDENTITEIT      Met welke identiteit reis ik door het leven?
Terugziende op ons verleden vragen ons af waaruit onze beroepsidentiteit is opgebouwd. Hoe en waartoe zetten we onze individualiteit in? Wat is wijsheid uit opgedane levenslessen, wat de verworven competenties? We verhelderen de bewustzijnsvelden motivatie, ambitie, relevantie en binding en geven betekenis aan de waarden dienstbaarheid en meditatie.
Dag 2. OMGEVING      Hoe positioneer ik mij in de omgeving waarvan ik deel uitmaak?
We beoefenen de Getuige Positie als we zien naar onze drijfveren bij het deel zijn van onze omgeving. We verhelderen de
bewustzijnsvelden waarden, structuur, positie en normen. We beoefenen: 1. Reflectie: Welke verlangens en angsten leven in ons? 2. Reflectie in Actie: we brengen bewustzijn in onze stellingnemende activiteit. 3. Refactie: We her-stellen onze in-stelling en op-stelling aan onze innerlijke maatstaf. Liggen de doelen van onze persoonlijk-heid in het verlengde van de doelen van onze ziel? Waar zijn deze strijdig met elkaar?
Dag 3. TIJD                  Hoe ga ik om met kwaliteit en tijd?
Pro-actief en co-creatief openen we de deur naar onze toekomst. Pro-actie betreft het uitzetten van welzijnscheppende akties. Co-creatie is de beoefening van samenwerking in ik-overstijgende doelen. We verhelderen de bewustzijnsvelden kennis, planning, aanpassing en
zelfbesef. We onderzoeken wat energetisch, ethisch, esthetisch, effectief en efficiënt is.
Brochure met meer info op aanvraag.
   
                                Waar?                                          ma. 11.00 t/m woe. 16.00
Data: 13-07 t/m 15-07-2009 NL SINT GEERTRUID, (Bij Maastricht) VLINDERHŌFKE    
Prijs: Tariefgroep I.  Euro 320,00 en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
         Tariefgroep 2. Euro 220,00 en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf. 

 
       
Jaartrajecten 
Er wordt gewerkt met twee tariefgroepen.
Tariefgroep I. Netto maandinkomen boven Euro 2.200 of bij betaling door bedrijf.   
Tariefgroep II. Netto maandinkomen onder Euro 2.200       
                                        
BELEEFTIJD VOOR LICHAAMSTAAL EN INTONATIE
Dit jaartraject dient als basis en opwekking tot verruimd bewustzijn van jezelf. De focus ligt op 1. De omgang met jezelf vanuit toenemend besef van een unieke eigen waarde 2. De omgang met de ander, je stellingnemende activiteit in interacties, en 3. De omgang met het andere, 'de wereld van de velerlei dingen en zaken'.
In een cyclus van 5 modules, Concept, Conflict, Contact, Context en Congruentie, worden je steeds nieuwe invalshoeken op het praktische thema omgang geboden. Overkoepelend doel is: de bevordering van zelfreflectie, zelfkennis en zelfverwerkelijking. Dit jaartraject is bij uitstek geschikt voor mensen die meer lichaamsbesef willen ontwikkelen, en vandaar een welbewuste inzet van hun lichaam (houding, gebaren, mimiek) en intonatie in situaties van leven en werken. De modules uit dit traject zijn ook los te volgen. Ze worden hierna kort omschreven. Brochure met meer info op aanvraag. 
 
MODULE CONCEPT                                                           
Wij starten in deze module met een fysiek emotioneel zelf-onderzoek vanuit de volgende statements: Onze denkwereld kan geen essentie bereiken. Als intellect vanuit Denken in dienst staat van egoїstische motieven overheerst het ons bestaan niet zelden als een gangster. Ons lichaam dient gewekt te worden en (opnieuw) tot sensitiviteit gebracht. Respektvol. Het lichaam is de tempel van de ziel. Via meditatie, adem- en lichaamswerk wordt een basis gelegd voor het proces van zelf-verwerkelijking. Dit proces loopt door alle modules heen en omvat de beoefening van zelf observatie, zelf-kennis en zelf-overstijging. We beoefenen geweldloze communicatie in lichaamstaal, toon en woordkeus. Zo maken we onze energie vrij voor een nieuwe verwerkelijking van onszelf. Het begin hiervan is het verhelderen van ons levensconcept.
 
Waar: NL ST. GEERTRUID VLINDERHŌFKE, Julianastraat 21, 6265 AH
Data:  01 t/m 03-05-2009         25 t/m 27-09-2009 Vrijdag 11.00    Eindtijd zondag 16.00
Prijs:  Tariefgroep I. Euro 330,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf. 
          Tariefgroep 2. Euro 225,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
   
MODULE CONFLICT                                                                             
Conflict wordt tegemoet getreden als een kans en uitdaging om elkaar beter le leren kennen en de kwaliteit van ons contact te verbeteren. Niet zelden ontaardt conflict echter in geweld. Het zit in lichaamstaal, in toon en woordkeus. Door ego zijn we meer gericht op binding en gebondenheid dan op verbondenheid. Onze neigingen tot ‘hebben’ en ‘moeten’ gaan ten koste van kwaliteit in ‘zijn’ en ‘ontmoeten’. Potentiële competenties vanuit ons wezen sneeuwen onder als we ons laten leiden door competitie en wedijver. We onderzoeken de interval die kan bestaan tussen de oude, ingesleten respons vanuit conditionering en de huidige actualiteit. Kunnen we ook iets nieuws kans geven zich te manifesteren? We ontdekken en ervaren aan den lijve het verschil tussen reactief en proactief gedrag.
 
Waar: NL ST. GEERTRUID VLINDERHŌFKE, Julianastraat 21, 6265 AH
Data:  12 t/m 14-06-2009         27 t/m 29-11-2009   Vrijdag 11.00    Eindtijd zondag 16.00 
Prijs:   Tariefgroep I. Euro 330,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
          Tariefgroep 2. Euro 225,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf
 
MODULE CONTACT                                                                        
We verdiepen ons in de verfijning van contact. Er is een veilige ‘setting’ nodig waarbinnen voldoende veiligheid kan worden ervaren om de symboliek van je lichaamstaal diepgaand te ervaren. Door het loslaten en beleven van oude lading kun je meer gaan vertrouwen op jezelf: dat wat jij zelf voelt, klopt. Daaraan leer je in proportie, met de lading van dit moment, uiting geven. We concentreren ons in de werksessies voornamelijk op het woordenloze vlak, omdat dat het enig is waarop zelfbedrog onmogelijk is. Het accent in deze module ligt op de ontwikkeling van ons liefhebbend vermogen. Een eerste stap daartoe is het enigermate opheffen van het onnatuurlijk schaamtegevoel t.a.v. ons vermogen tot objectloze liefde.
 
Waar: NL ST. GEERTRUID (Bij Maastricht) VLINDERHŌFKE, Julianastraat 21, 6265 AH
Data:  27 t/m 29-03-2009         04 t/m 06-09-2009  Vrijdag 11.00    Eindtijd zondag 16.00 
Prijs:  Tariefgroep I. Euro 330,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
         Tariefgroep 2. Euro 225,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
 
MODULE CONTEXT                                                                         
Ons eerste besef van samenhang komt tot stand in het weefsel van gezin en familie. Vandaar hebben we onze verhouding bepaald tot de wereld. We kunnen onze verhouding tot de wereld niet begrijpen, als we niet eerst onze verhouding tot (de patronen van) het gezin en de familie grondig hebben onderzocht. We onderzoeken daartoe in deze module een onaffe lijn in onze geschiedenis. We trachten nieuwe ruimte te vinden en meer uitdrukking te geven aan onze ziel op momenten dat verticale en horizontale loyaliteitsbanden conflicteren. Het
(h)erkennen van de loyaliteitsbanden en het daadwerkelijk integreren van de conflicten die deze met zich meebrengen maken deel uit van je individuatieproces. We onderzoeken onze soevereiniteit.
   
Waar: NL ST. GEERTRUID (Bij Maastricht) VLINDERHŌFKE, Julianastraat 21, 6265 AH
Data:  08 t/m 10-05-2009         06 t/m 08-11-2009 Vrijdag 11.00    Eindtijd zondag 16.00 
Prijs:  Tariefgroep I. Euro 330,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
          Tariefgroep 2. Euro 225,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf
 
 
MODULE CONGRUENTIE                                                                
Congruentie houdt een overeenstemming in tussen de verschillende domeinen waarover ons bewustzijn zich uitstrekt: Het betreft de eenheid en verdeeldheid in onszelf. Onze beleving van eenheid, danwel gefragmenteerdheid, komt tot uitdrukking via de (in)congruentie(s) in ons gedrag. Veel meer dan we ons bewust zijn, communiceren we onophoudelijk door gedrag. Alle gedrag is vorm van communicatie. Doorgaans is de aandacht voor lichaamstaal en intonatie echter zeer beperkt, terwijl deze in hoge mate de effectiviteit van onze communicatie bepaalt. Het doel van deze module is: de effectiviteit van onze samenwerking te verbeteren door toename in de congruentie van onze communicatie. Een eerste stap daartoe is het werken met ontvangst-bevestiging. Een tweede stap is bewust te kiezen om communicatief iets te doen met de incongruenties die je waarneemt. Bij voorbeeld: we krijgen in woorden ‘ja’ en in toon of lichaams-taal ‘nee’.
   
Waar: NL ST. GEERTRUID (Bij Maastricht) VLINDERHŌFKE, Julianastraat 21, 6265 AH
Data:  03 t/m 05-07-2009         18 t/m 20-12-2009 Vrijdag 11.00    Eindtijd zondag 16.00 
Prijs:  Tariefgroep I. Euro 330,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf.
          Tariefgroep 2. Euro 225,00 per module en Euro 160,00 voor maaltijden en verblijf
 
 
NASCHOLING TOT AUCTOR
De Auctor is iemand die iets wat nog niet is doet ontstaan, of wat is doet gedijen. Onderscheiden worden: de Auctor delicti, de bedrijver van misse daden en de Auctor intellectualis, de geestelijk vader (van een plan b.v.) hoewel de uitwerking door anderen kan geschieden. Om diepgewortelde reactie-op-reactie op te kunnen werken tot pro-actie en creatie leer je in deze nascholing methodisch werken met de transcendente functie van lichaamstaal, stemwerk en geweldloze communicatie. Hiermee schep je ruimte om volwassenen in moeilijke en/of uitdagende beroepssituaties te helpen tot klaarheid te komen onder het motto: Time-Out before Burn-Out. De Time-Out is nodig om reflectie in onze acties te kunnen brengen. Een van de belangrijkste hulpmiddelen daarbij is de vertraging van onze lichaamstaal. Door vertraging van onze lichaamstaal, met name op cruciale momenten, neemt ons bewustzijn toe. Wie zijn waarnemingsmogelijkheden niet ten volle benut, krijgt onvermijdelijk een vernauwde, verarmde weergave van de werkelijkheid te zien.
Hiermee komen we aan de kernvraag: Niemand zal zich toch zo’n verarming wensen? Belangrijke doelen voor de auctor zijn:
>Welbewuste inzet van eigen verworven vrijheid in stem en beweging.
>Anderen helpen hun ‘stem’ te vinden, niet door de ander te besturen, maar door hem of haar in de eigen stem waar mogelijk te bekrachtigen.
>Vertrouwen kweken in menselijke relaties door voorbeeldgedrag, door rolmodel te zijn. Dat slaat niet alleen op een rolmodel als leider, maar ook op de rol van teamlid: geen slachtoffergedrag, elkaars zwakheden niet aanvallen, maar compenseren.
>Gestagneerde energie vanuit respect in beweging brengen, zodat deze in contact gekend kan worden, en uit de kluisters van conditionering bevrijd. Wat je wenst te voeden zet meer vrucht af dan afzet tegen het ongewenste.
>Lichaamsbewustzijn zo toegankelijk maken, dat zowel aan de oppervlakte gelegen gevoelens in het bewustzijn kunnen komen, als de diep weggestopte (the guts) die onbewust in inwendige spiergroepen worden vastgehouden.
>Verandering die men doormaakt helpen assimileren en zich realiseren, dat het oude ik kan worden geaccepteerd, terwijl men toch open blijft voor nieuwe ervaringen.
Zo begeleid je anderen van verwerking tot nieuwe verwerkelijking te komen. Dit traject is bij uitstek geschikt voor mensen in een (bege-)leidinggevende functie en verruimt je omgangskundige mogelijkheden aanzienlijk, zoals de praktijk van ex-cursisten inmiddels aantoont. De modules uit dit jaartraject zijn niet los te volgen.
Een brochure met meer info wordt op verzoek toegestuurd.
Waar: NL. SINT GEERTRUID, (bij Maastricht) VLINDERHŌFKE
Data:    Module 1          24 t/m 26 - 04 - 2009     Scheppen van een Open Leerklimaat
Module 2          19 t/m 21 - 06 - 2009     Transcendentie
Module 3          11 t/m 13 - 09 - 2009     Lichaamstaal
Module 4          13 t/m 15 - 11 - 2009     Methodisch werken
Module 5          15 t/m 17 - 01 - 2010     Werkplaats
Module 6          05 t/m 07 - 03 - 2010     Precisie en verfijning
Prijs:    Tariefgroep I. Euro 1.980,00 en Euro 960,00 voor maaltijden en verblijf.            
            Tariefgroep 2. Euro 1.320,00 en Euro 960,00 voor maaltijden en verblijf.
   
LICHAAMSGERICHTE SUPERVISIE OP HET BEROEP
EN DE BEROEPSUITOEFENINGEN DE BEROEPSUITOEFENING
Supervisie is een uitstekende manier om je te verstevigen in de uitoefening van je beroep. Hoe manifesteer je je ‘Roeping’ in beroep en functie? Het geeft je de mogelijkheid tot reflectie op beroepssituaties, clientcasussen en je persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt in een veilige en ondersteunende omgeving. Via reflectie op en bewuste beleving van je lichaamstaal, toon en woordgebruik, krijg je de terugkoppeling, die je als individu nodig hebt om te groeien in ruimere bewustwording van en bekwaming in zelf-sturende aanwezigheid. Er worden oplossingsgerichte modellen aangereikt en je krijgt support om je positie adequaat in te kunnen nemen. Lichaamstaal en toon zijn naast zorgvuldige woordkeus belangrijke ingrediënten om jezelf in je relaties te kunnen verwerkelijken. Bij gelegenheid is er eerst ’t een en ander te verwerken. Ook daarvoor nemen wij ‘de tijd’. Er is nog beperkt deelnamemogelijkheid in de bestaande groepen. Er wordt een commitment gevraagd voor ’t gehele seizoen. Brochure op verzoek toegestuurd.
                                              
Waar:  In BE zijn er supervisiegroepen in AARSCHOT en ZWALM
           In NL zijn er supervisiegroepen in SINT GEERTRUId en CULEMBORG
Tijd:    8 dagen over het jaar gespreid. Een dag duurt van 9.30-16.30.
Prijs:   Tarief 1. € 800.00 of 8 x € 105,00 en € 10,00* per dag voor verblijf.
           Tarief 2: € 520.00 of 8 x € 70,00 en € 10,00* per dag voor verblijf. 
           [* Afhankelijk van de gehuurde ontmoetingsruimte.]

 
 

Individuele begeleiding
 
PERSOONLIJK CONSULT OF SESSIE
Als onze onzichtbare kant niet zo gemakkelijk te onderscheiden is, dienen wij ons enige moeite te doen deze te verwelkomen, zodat deze tot ontwikkeling kan worden gebracht. Als menselijk individu belichamen we twee werelden. De meer zichtbare wereld van de Persoonlijkheid en de meer onzichtbare wereld van de Ziel. De ziel, ons geestelijk deel, initiëert de stoffelijke wording van de in onze geest aanwezige oerdroom. In die oerdroom gaat het over een Paradijs, een Paradijs in deze stoffelijke wereld, waarin alle mensen tot volle ontplooiing kunnen komen, zonder onderscheid van ras, stand, geslacht of leeftijd, een wereld waarin zoveel mogelijk mensen op creatieve wijze deelnemen aan de bevordering van een meer bezielde samenwerking in de samenleving. Niet zelden worden we echter gedwarsboomd door de schaduwen van ons verleden. Dan kan het zijn dat je in een persoonlijke sessie van mijn expertise gebruik wilt maken om gedragspatronen vanuit je schaduwkant aan het licht te brengen, zodat de energie ervan vrijkomt voor een nieuwe verwerkelijking van jezelf. Aan je doel wordt gewerkt met een mix van technieken, zoals ik als Auctor gebruik onder de noemer omgangskunde. Mijn scholing omvat onderricht in meditatie, adem- en lichaamswerk, droomwerk, stemwerk, psychodrama, supervisie, organic coaching en bekendheid met sjamanistische technieken.
 
Waar:        EYGELSHOVEN, CENTRUM DHARMA, Grote Stegel 3 A, 6471 ER
                 SINT GEERTRUID, VLINDERHŌFKE, Julianastraat 21, 6265 AH
                 AAN HUIS OF IN EIGEN PRAKTIJK in overleg.
Wanneer:   Werkdagen. Overdag of in de avond.                  
Tijd:          Om met enige diepgang door iets heen te kunnen werken wordt 90 min. aanbevolen.
Prijs:         Euro 90,00
TELEFONISCH CONSULT (0031)-(0)43-409 01 08
Afstand kan worden overbrugd met een telefoonlijntje.
Een verruimend, luisterend, inlevend en bij momenten ook confronterend klankbord kan je helpen bij het zetten van een belangrijke stap, een cruciaal beslissingsmoment op een kruispunt van wegen Ook als je met een bepaalde casus in je maag zit en tussentijds wat hulp wilt bij reflectie op een te ondernemen actie.
 
Wanneer: In het moment, of als dat niet kan, op een nader af te spreken tijdstip.
Prijs:       Euro 10,00 per 15 min.

 

 
 
 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy