Workshop Davis Basis Technieken

Davis Dyslexia Association NL (Melick, NL)

17/03/2009

  

Workshop Davis Basis Technieken

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dyslexie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie, A.D.D., A.D.H.D. en spraak-problemen.


• Hoe werkt de Davis-methode?
• Wat zijn de achtergronden van de Davis-methode?
• Hoe komt het dat de Davis-methode zo succesvol is?

Ronald Davis, de grondlegger van deze methode, heeft vanuit de praktijk het onderliggende mechanisme van dyslexie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie, A.D.D., A.D.H.D. en spraakproblemen ontrafeld en een doeltreffende oplossing aangereikt.
Hij kwam erachter dat het niet gaat om een defect, een tekort of een gemis, maar om een bepaald talent in de waarneming dat niet in alle gevallen doeltreffend inzetbaar is en leidt tot dyslectische fouten. In deze workshop wordt geleerd waar dit waarnemingstalent uit bestaat, hoe je het kunt gebruiken en wat je het beste kunt doen wanneer je leest, schrijft, rekent en communiceert.


 
Inzicht in dyslexie, dyscalculie, A.D.D. en A.D.H.D.


Workshop Davis Basis Technieken

Inleiding


In deze workshop krijgt u een inzicht in de Davis®- methode, dé methode voor dyslexie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie, A.D.D., A.D.H.D. en spraakproblemen.
De methode is ontwikkeld door Ronald Davis, zelf een dyslect en autist. Volgens Ronald Davis
hebben dyslectici een speciaal ontwikkelde gave met betrekking tot waarneming, verbeeldingskracht en intuïtie. Bekende dyslectici die deze gave bezaten, zijn Einstein, Churchill, Leonardo Da Vinci en Walt Disney. De methode, die Ronald Davis ontwikkelde is gebaseerd op deze speciale gave en sluit daarmee aan op de belevingswereld en denkwijze van dyslectici en voorkomt daarmee dyslectische symptomen.


"Ik kon nauwelijks lezen en schrijven tot ik 38 was en toch werd ik een succesvol zakenman en ingenieur", zegt Davis. Hij was teveel ingenieur om niet te willen uitvinden hoe zijn eigen brein werkte. Hij merkte namelijk dat de dyslectische symptomen versterkt werden, als hij creatief bezig was. De technicus in hem zei, dat als zijn dyslexie veranderde door iets wat hij zelf deed, het probleem niet structureel maar functioneel moest zijn. Dus moest er ook iets zijn dat hij zelf kon doen om de symptomen van zijn dyslexie te verminderen.
Hij ontdekte met eindeloos geduld en heel veel experimenteren, ook met andere dyslectici, hoe hij zijn dyslexie kon overwinnen.


Dus in plaats van uit te gaan van een bepaalde hypothese over wat de oorzaak is van dyslexie en die vervolgens te toetsen, deed Ron Davis het onderzoek in omgekeerde volgorde door uit te gaan van zijn eigen ervaring. Op deze manier kon hij het onderliggende mechanisme van dyslexie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie, A.D.D., A.D.H.D. en spraakproblemen ontrafelen en een doeltreffende oplossing aanreiken.


Sinds de oprichting van zijn instituut in Burlingame, Californië in 1982, zijn er nu ongeveer 430 gecertificeerde Davis-counselors werkzaam in 39 landen en in meer dan 30 verschillende talen.

 

Wat zijn de Davis Technieken?


Ron Davis ontwikkelde de naar hem genoemde technieken in de loop van een aantal jaren experimenteren.


De drie belangrijkste Davis-technieken zijn:


1.  De Waarnemingsgavetest
Middels deze eenvoudige en korte test wordt nagegaan of iemand de noodzakelijke kenmerken heeft om baat te hebben bij de Davis technieken.

2.  De Davis® Oriëntatie Counseling

Met behulp van deze methode krijgt de cursist inzicht in zijn of haar waarnemings-proces. De manier van waarnemen vormt de diepere oorzaak van het leerprobleem.
In feite gaat het niet om een defect, een tekort of gemis, maar om een bepaald talent dat niet in alle gevallen inzetbaar is. In deze counseling wordt geleerd waar dit waarnemingstalent uit bestaat, hoe je het kunt gebruiken en wat je het beste kunt doen wanneer je leest, schrijft, rekent en communiceert.

3. Davis®  Symbol Mastery

Met behulp van deze methode leert de cursist hoe hij of zij letters, symbolen en woorden die verwarring teweegbrengen, eigen kan maken. Het zijn de verwarrende symbolen die de vervormingen in de waarneming veroorzaken en deze vervormingen leiden tot de verschijnselen die kenmerkend zijn voor dyslexie. Het woord “Mastery’ zegt het eigenlijk al. Symbolen in de vorm van letters, cijfers of hele woorden worden met Davis® Symbol Mastery "bemeesterd"; d.w.z. dat ze geen aanleiding meer vormen tot verwarring.

 


Wat doen we in de workshop?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dyslexie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie, A.D.D., A.D.H.D. en spraak-problemen.

• Hoe werkt de Davis-methode?
• Wat zijn de achtergronden van de Davis-methode?
• Hoe komt het dat de Davis-methode zo succesvol is?

Op deze en vele andere vragen krijgt u antwoord.
Tijdens deze workshop worden demonstraties gegeven van de verschillende technieken die in de Davis-methode worden gebruikt en worden onder begeleiding oefeningen gedaan. Deze technieken zijn ontwikkeld -en de afgelopen jaren steeds verder uitgewerkt en verfijnd- door de Reading Research
Council in Californië. U doet tijdens de workshop zelf ervaring op met deze technieken en u wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen hoe u deze technieken kunt gebruiken.

De workshop duurt drie dagen. De eerst volgende workshop is 29-31 mei gepland, de daarop volgende 25-27 september.

Deelnemers ontvangen een uitvoerige cursusmap.

Voor diegene die zich verder wil verdiepen en bekwamen, kan aansluitend op de workshop de opleiding tot Davis-counselor gevolgd worden. Verdere informatie hierover kunt u tijdens de workshop krijgen.

Ronald D. Davis, auteur van de boeken ‘De Gave van Dyslexie’ en ‘De Gave van Leren’ staat aan de basis van de Davis-Technieken.
Wij adviseren u het boek ‘De Gave van Dyslexie’ (ISBN 90-389-0745-1) te lezen, voordat u aan de workshop begint.

 


Aanmeldingsformulier

 


Ik wil graag ............ persoon/personen aanmelden voor de 3-daagse workshop: "Davis Basis-Technieken"


Data: 29 tot en met 31 mei 2009
Tijden: 10:00 – 17:30 uur
Plaats: Bed & Breakfast BergOpwaerts
Hagelkruisweg 7
6077 HA St. Odiliënberg (midden Limburg)

Naam:   

Adres:    


Postcode/plaats:   


Tel:


E-mail:   


Kosten 3-daagse workshop: € 600,-
Tevens betaal ik € ............ (aanbetaling € 80,- p.p.) aan: Stichting D.D.A. Nederland, Maria Hoop:
Postgiro 7577325


Datum:  


Handtekening:   

Dit formulier opsturen naar:
Secretariaat Davis Dyslexia Association (NL)
J. Schreursstraat 25
NL-6074 CR Melick
Nederland

Tel: 0031(0)475-520433

 

  

 
A a n m e l d in g ,  a a n b e t a l i n g  e n  a n n u l e r i n g

U kunt zich voor deze workshop inschrijven met behulp van bijgesloten aanmeldingsformulier. Stuurt u het formulier naar onderstaand adres.


Het verdient aanbeveling een aanbetaling te doen van € 80,-. Er zijn slechts 16 plaatsen beschikbaar, welke worden toegekend naar datum van ontvangst van de aanbetaling.


Wanneer een aanmelding minder dan 30 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, is men 30% van het bedrag van € 600,- verschuldigd. Tenzij iemand anders uw plaats inneemt.
Na ontvangst van uw aanmelding en aanbetaling sturen wij u een
bevestiging en een rekening die een maand voor aanvangsdatum voldaan dient te zijn. Indien u het gehele bedrag betaalt voor 30 april 2009, krijgt u een korting en kunt u € 575 in plaats van € 600 betalen.

 

 

Wilt u meer informatie, schrijf of bel dan naar:

 

Secretariaat Davis Dyslexia Association NL
J. Schreursstraat 25, 6074 CR Melick (Nederland)

Tel.: 0031(0)475-520433
e-mail:
info@davisdyslexie.nlwww.davisdyslexie.nl 

   

 

 

  www.davisdyslexie.nl 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy