KernKracht. Een effectieve visie op organisaties en organisatieprocessen

KernKracht - Kuleuven (Pellenberg, B)

15/05/2009

 

Kan U dit bericht moeilijk lezen? Klik hier om dit bericht op onze website te lezen. - You have difficulties to read this message? Click here to read this message on our website
   
KernKracht
NewsFlash: Een effectieve visie op organisaties en organisatieprocessen
Organisatieopstellingen als beleidsinstrument
   
Doelgroep
Deze studie-en ervaringsdag richt zich vooral tot bedrijfsleiders en managers van businessunits, R&D, marketing, HRM enz.. We richten ons ook tot coaches, consultants en bedrijfsadviseurs.
Deze speciale dag is bedoeld voor al wie wil leren én ervaren dat er alternatieve visies en methodes bestaan om op een meer effectieve manier te leren omgaan met onze organisaties en onze medewerkers.
   
Situering
Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. De veranderingen gaan turbulent snel en de complexiteit neemt in hetzelfde tempo toe.
We hebben dringend nieuwe inzichten en instrumenten nodig, niet alleen om deze evolutie te volgen of te overleven, maar vooral om deze pro-actief te kunnen sturen.
Tijdens deze studie-en ervaringsdag worden u zeer sterk vernieuwende inzichten en instrumenten aangeboden om aan deze hedendaagse uitdagingen optimaal het hoofd te kunnen bieden.
We leren op een totaal andere manier naar de verschillende aspecten van organiseren en organisaties kijken. Organisaties zijn voor ons niet alleen structurele of strategische fenomenen. Naast de hardware wordt de software steeds belangrijker. De grootste uitdaging is het blijvend stimuleren van een vernieuwingsdynamiek en de motivatie in het organisatiesysteem. Problemen van performantie, kwaliteit, welzijn, opleiding en vorming, marketing enz. stellen zich tegenwoordig in totaal andere termen. Naast de technische aspecten komen de meer organische en energetische dimensies sterker op de voorgrond. ”Energetisch verbinden” en het verzorgen van de energiehuishouding van het systeem wordt de nieuwe kerntaak van elke beleidsverantwoordelijke. De doorstroming dient geoptimaliseerd tussen het bedrijf, de klant en de ruimere omgeving, de medewerker met de bedrijfsmissie en zijn eigen energetische bronnen, de manager met zijn teams en met zijn/haar mensen.
Om dit te kunnen realiseren moeten we op een dieper niveau gaan kijken naar onze problemen en uitdagingen. Als we op een meer systemische manier gaan kijken en analyseren krijgen we een nieuw soort informatie en openen zich onverwachtse mogelijkheden. Problemen die onoplosbaar leken blijken nu onvoorziene kansen te bieden.
We maken ook kennis met een nieuw en krachtig analyse-instrument: de systeem- en organisatieopstellingen. Dergelijke opstellingen bieden ons onverwachte informatie, inzichten en perspectieven. De meer latente onderliggende dynamieken worden zichtbaar gemaakt en de remmingen en blokkades komen boven water evenzeer als de nog onvoldoende aangeboorde energetische impulsen en potentiëlen. Hierdoor worden ons zeer concrete handvatten en wegwijzers aangeboden om de juiste stappen naar de oplossing te zetten.
Het is niet zo vanzelfsprekend om met dit krachtig instrumentarium te werken. Het past immers niet binnen het traditionele gamma van analysetechnieken. We kunnen het ook niet leren uit de boeken of via internet. Het is van essentieel belang om dit persoonlijk mee te maken en te ervaren. Optimaal is als we dit proces kunnen meemaken vergezeld van onze coach of consultant die ons daadwerkelijk kan begeleiden in deze organisatieprocessen.
   
Programma
  9.00-  9.30: Ontvangst
  9.30-  9.35: Inleiding 
  9.35-11.00: Lezing 1ste deel Prof.dr. Johan Van de Kerckhove
11.00-11.30: Koffiepauze
11.30-12.30: Lezing 2de deel Prof.dr. Johan Van de Kerckhove
12.30-13.30: Lunchpauze
13.30-16.30: Systeemopstellingen 1- 3 praktijkcases : An Baert
16.30-17.00: Evaluatie en afsluiting
   
Praktische schikkingen
Deelname: € 100 (broodjeslunch, koffie en syllabus inbegrepen)
Datum/Plaats: donderdag 25 juni in het kasteel de Maurissens, Weligerveld 6, 3212 Pellenberg
   
Trainers
Prof. Dr. Johan Van de Kerckhove, KernKracht, KuLeuven
An Baert, Alveko (www.anbaert.be
Op uw verzoek geven wij deze studie- enervaringsdag ook in uw organisatie of in uw netwerk
   
Kan U dit bericht moeilijk lezen? Klik hier om dit bericht op onze website te lezen. - You have difficulties to read this message? Click here to read this message on our website.
 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy