School voor Psycho-Spiritueel werk. Programma 2009-2010

Douwe Nutterts (Gent, B)

18/06/2009

 

   

SCHOOL VOOR PSYCHOSPIRITUEEL WERK

Training in Psychospiritueel werk

ORIËNTATIEJAAR

Programma 2009-2010
Start donderdagavond 17 september 2009

Sommige mensen ervaren in de loop van hun leven een steeds sterkere levensvreugde en groeien in kracht om hun lijden te verzachten, terwijl anderen steeds meer in de greep van levensangst geraken en ten onder gaan aan datzelfde lijden.
Terwijl de ene mens milder en wijzer wordt in de loop van zijn leven, wordt de andere juist hardvochtiger en raakt meer verblind.
Hoe komt het dat twee uiteenlopende ontwikkelingen zich kunnen voordoen onder gelijksoortige levensomstandigheden en hoe kunnen we die ontwikkeling beïnvloeden?

School voor Psychospiritueel werk
De school reikt een pad aan van zelfontwikkeling door verschillende inzichten aan elkaar te knopen: van westerse dieptepsychologie tot oosterse meditatie-technieken.  Het kenmerkende van het psychospirituele werk is dat we de mens en zijn ontwikkeling als een ontvouwing van de Essentie of de Ware Natuur zien. Het werk is zowel meditatief en spiritueel van aard alsook praktisch en concreet. We werken veel met open zelfonderzoek. Open betekent dat we onderkennen en herkennen wat er gaande is in onze geest, gevoelens en lichaam. Zelfonderzoek betekent dat we zowel onze psychologische structuren onderkennen alsook de verborgen bloei van onze eigen Essentiële natuur.

De mens draagt een heel scala aan kwaliteiten in zich, van liefdevolle vriendelijkheid tot intelligentie, van moed tot mededogen, van standvastigheid tot fundamentele vrede en tevredenheid. Helaas zijn we het contact met deze kwaliteiten vaak gedeeltelijk verloren. Psychologische kwesties en oude trauma’s blokkeren onze toegang tot deze kwaliteiten. We kunnen echter op onderzoek gaan in onze ervaring op een directe en ervaringsgerichte manier. Dat doen we door gevoelig te worden voor wat er allemaal in ons gebeurt en leeft, en onze ervaring open en nieuwsgierig tegemoet te treden, dus zonder daar vanuit onze aangeleerde reflexen op te reageren. Onze benadering  onderscheidt zich door een nieuwsgierige, onderzoekende houding.
Hierdoor begint het patroon van onze persoonlijkheid en de kwaliteiten die daaraan ten grondslag liggen zich langzaam maar zeker te ontvouwen. Het zijn als juwelen van verborgen bloei die we herbergen, verborgen onder een laag modder. In feite worden we ontdekkingsreizigers in ons innerlijk universum, goudzoekers in onze eigen ziel…  
We worden vrijer, bewuster en meer betrokken indien we een specifieke inbreng hebben vanuit onze Essentie en onze Diepte in de samenleving.  Dit betekent het spirituele toepassen in het dagelijks leven en het dagelijks leven als leerschool in spiritualiteit erkennen.
De opleiding  in Psychospiritueel werk is bedoeld voor mensen die er naar verlangen te leven en te werken vanuit innerlijke kwaliteiten. In ons opleidingsinstituut kiezen we bewust voor kleinschaligheid en de focus ligt op kwaliteit en niet zozeer op kwantiteit.
Het Psychospiritueel werk wordt onderwezen door een combinatie van theoretische lezingen, experiëntiele oefeningen, meditatie en groepswerk.
Meditatie zien we in ons werk als vrede sluiten met jezelf. Meditatie is een oude techniek die verbazingwekkend toepasbaar en gepast is in onze hedendaagse samenleving.

Voor wie is deze training bedoeld?
Op de eerste plaats voor iedereen die zichzelf en zijn diep innerlijk functioneren graag onderzoekt. Het hoofdaccent van de training is om je te oriënteren op het realiseren van de Essentiele kwaliteiten en deze tot bloei te brengen in relatie met de omgeving. Het leven, spiritualiteit en psychotherapie gaan allen over hoe we zo volledig mogelijk mens kunnen zijn, niet over hoe we onszelf kunnen veranderen in iets wat we niet zijn.  Dit betekent dat je leert om directer met je eigen ervaring om te gaan  op een onmiddellijke, directe en volledige manier.
De klemtoon ligt op het exploreren van het terrein van je eigen leven met een open geest. Vragen zijn veel belangrijker dan antwoorden en het niet weten en de openheid om te ontdekken zijn ons kompas.
Daarnaast is de training  gericht op coaches, counselers, therapeuten die op zoek zijn naar nieuwe en andere mogelijkheden om met hun eigen proces en dat van hun cliënten te leren werken. Het werk dat in de opleiding gedaan wordt hoeft echter niet per se in een werkcontext omgezet te worden.

Trainer
Douwe Nutterts (1958) heeft vele jaren de wisselwerking tussen psychotherapie en de transpersoonlijke benadering bestudeerd. Hij is de ontwikkelaar van een psychospirituele benadering die oost en west met elkaar verenigt.
Hij is opgeleid in een aantal psychotherapeutische benaderingen die vertrekken vanuit de humanistische psychologie. Hij is tevens een gepassioneerd zoeker in aan aantal meditatieve en spirituele tradities en hij heeft veel aandacht voor de verschillende  boeddhistische scholen en de ZIJNS-georienteerde stromingen. Tegenwoordig is hij vooral bezig met het werk Essentie werk van Almaas en Faisal Muquaddam en de kwantum psychologie van Wolinksy.

‘Ik hou van verkennen en leren kennen. Ik hou van verwondering, ontroering en onder de indruk zijn. Ik ben een zoeker maar ook een vinder. Ik ben gepassioneerd door mijn eigen proces en de processen van anderen. Het is een grote eer en een groot genoegen om samen met anderen om weg te zijn. Ik zoek niet naar oplossingen voor je, ik geloof dat iedereen zijn eigen oplossing heeft. Ik wil echter samen met jou zitten om diep te luisteren naar wat er leeft in jou.’

Datum
De training heeft plaats op donderdagavonden van 19.40 tot 22.30 uur. De training start op 17 september 2009 en loopt tot 1 juli 2010.

Plaats
V.C.O.K.,  Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Prijs
1.100 euro (de betaling geschiedt in drie schijven)

Organisatie
School voor Psycho-Spiritueel werk en Instituut voor Menselijke Ontwikkeling (
opgericht in 1985)
Website:
www.psychospiritueelwerk.com

Om je kandidaat te stellen voor de opleiding is een intakegesprek vereist, een schriftelijke motivatie en een beknopte levensgeschiedenis.
Je kunt hiervoor contact opnemen met Douwe
Nutterts via e-mail:
dnutterts@skynet.be.

 

Douwe Nutterts

www.psychospiritueelwerk.com

dnutterts@skynet.be

   

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy