Congres 2009 BeVo

Beroepsvereniging van Reflexologisten Belgie (Lommel, B)

10/08/2009Derde BeVo-Congres:
De zin of onzin van techniek?

Beroepsvereniging van Reflexologisten België

 
 
 
 

Wanneer: zaterdag 24 oktober 2009
Locatie: Edugo Campus Glorieux, Sint-Jozefstraat 7, 9041 Oostakker
Thema: De zin of onzin van techniek!?
 
Programma:
- Vanaf 8:45 Onthaal met koffie en thee, registratie Congres
- Start 9:30 Welkom door voorzitter, kort verslag BeVo
- 10:00-10:45 Thijs Versteegh : DROP - visie en techniek
- 10:45-11:30 Hedwige Dirkx : Evolutie in techniek
- 11:30-11:50 Koffiepauze
- 11:50-12:35 Hanne Marquardt: een reflectie op 50 jaar reflexology
- 12:35-13:45 Middageten
- 13:45-15:15 Eerste Workshop (keuzemogelijkheden zie verder)
- 15:15-15:30 Koffiepauze
- 15:30-17:00 Tweede Workshop (Keuzemogelijkheden zie verder)
- 17:00-17:30 Afsluiting Congresdag

Kostprijs: BeVo-leden 65 euro, andere deelnemers 85 euro (Incl. deelname aan alle lezingen en 2 workshops in de namiddag, onthaal, pauzes met koffie en thee, lunch en congresboek.)

Inschrijven: U kan zich inschrijven door te mailen naar congres@bevo-belgie.org met vermelding van uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer en tevens uw keuze van 2 workshops in de namiddag.
Of door onderstaand formulier ingevuld op te sturen naar BeVo-congres, Bleekmeersstraat 48, 9160 Lokeren.
Inschrijven kan t/m vrijdag 9 oktober 2009.
 

Inschrijvingsformulier:

NAAM en VOORNAAM :_______________________________________________________________

ADRES en GEMEENTE : _______________________________________________________________

E-MAIL : ___________________________________________________________________________

TELEFOONNR en/of GSM-NUMMER : ____________________________________________________

LIDNUMMER : ______________________________________________________________________
 

KEUZE NAMIDDAG : (omcirkel 2 workshops uit onderstaande 6)

1.             Marquardt Hanne : De Reflexzonetherapie aan de voeten (RZF) (in het Engels)

2.             Versteegh Thijs : DROP-techniek

3.             Van Daele Els : De zonetherapie van Fitzgerald

4.             Schoenmakers Lydie : Energetische Vertebraal Correctie

5.             Luys Anita : STER-therapie

6.             Den Haese Marleen : Precision Reflexology
 

Uw inschrijving is definitief na betaling van 65 euro (leden) of 85 euro (niet-leden)
op rekeningnummer 001-4400613-90 (IBAN: BE 34 0014 4006 1390 , BIC-code: GEBABEBB )
t.n.v. BeVo, Onderwijsstraat 43, 3920 Lommel, met vermelding van "BeVo-congres 2009 + uw naam".

De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.

Maximaal 260 inschrijvingen mogelijk.
 

Voorstelling sprekers en workshopbegeleiders:

Hanne Marquardt


In de zomer van 1958 kwam Hanne Marquardt in contact met het boek "Stories the feet can tell", geschreven door Eunice Ingham. Gedurende een periode van negen jaren testte zij de inhoud van het boek op haar patiënten en ontdekte de analogieën. In 1967 ontmoette zij Eunice Ingham persoonlijk en uit dit gesprek bleek dat in Amerika Reflexology uitgegroeid was tot een Do-It-Yourself-Methode en dat het therapeutische niveau dat het bezat in de jaren 20, niet meer bereikte. Vanuit deze ontmoeting en het gemeenschappelijke gedachtengoed, groeide bij Hanne Marquardt, gesteund vanuit haar negen jaren ervaring in de therapeutische toepassing reflexology, de intentie om in Europa dit niveau weer op te bouwen.

Dit heeft zij ook gerealiseerd. Zij heeft cursussen gedoceerd voor kinesisten en paramedisch geschoolden om de reflexology als therapeutische techniek te integreren in de gezondheidszorg. Na meer dan 50 jaar kan zij terugkijken op een goed opgebouwde opleiding die nu door de volgende generatie docenten wordt gegeven in binnen en buitenland. Zij schreef verschillende boeken, waaronder "Praktisches Lehrbuch der Reflexzonentherapie am Fuss" ontwikkelde reflexology kaarten en doceert momenteel nog steeds in Duitsland en het buitenland. Doorheen het toepassen van de techniek, is ook het intermenselijke aspect steeds meer naar de voorgrond gekomen.

    * Lezing: in haar lezing zal Hanne Marquardt haar ontwikkeling in therapeutische toepassingen in zowel techniek als de intermenselijke aspecten verder toelichten.
    * Workshop: demonstratie van technieken, door haar ontwikkeld binnen de reflexologie.

 

Versteegh Thijs

Van opleiding is Thijs Versteegh Klassiek Archeoloog. Sinds 1988 gaat zijn belangstelling voornamelijk uit naar bewustwording, ontspanning en reflexology. Hij studeerde op Holos, school voor holistische massagetherapie te Amsterdam, bij de reflexzonetherapeut en docent Dwight Byers uit de VS en bij de Nederlandse ademtherapeut Jan van Dixhoorn. Sinds 1991 heeft hij een eigen praktijk. Een aantal jaren was hij voorzitter van de VNRT, de Vereniging voor Reflexzonetherapeuten in Nederland en daarna nog lang buitenlandvertegenwoordiger voor dezelfde vereniging. Verhoging van de kwaliteit van de reflexzonetherapie in Nederland was daarbij zijn drijfveer en in die tijd heeft hij daarom ook veel seminars georganiseerd met internationaal bekende sprekers/docenten.

Tegenwoordig geeft hij zelf seminars en bijscholingen aan therapeuten op basis van zijn DROP-visie, waarin zelfontplooiing van de therapeut, als essentie van een optimale hulpverlening, en een efficiënt gebruik van eigen energie tijdens behandelingen centraal staan.

    * Lezing: Thijs zal beschrijven hoe hij tot de DROP gekomen is en waar juist de verschilpunten zitten met andere technieken
    * Workshop: congresgangers kunnen kennismaken met DROP

 

Hedwige Dirkx

Hedwige Dirkx gaf van jongs af aan ooit een beroep te willen uitoefenen waarvan de betrokkenheid met mensen groot is. De eerste weg die zij insloeg was als lerares in het middelbaar onderwijs. Hier deed zij haar eerste ervaringen als leerkracht op.

Als jonge moeder van twee kinderen geraakte zij geboeid door eenvoudige gezondheidsitems zoals natuurlijke voeding en levenswijzen, orthomoleculaire therapieën en lichaamsmassage. In die tijd kwam zij op een initiatiecursus Voetreflexology terecht en geraakte erg getriggerd door de eenvoudige doch krachtige werking van deze behandelwijze. Gedreven door een kritische nieuwsgierigheid begon een jarenlange zoektocht naar meer kennis, naar efficiëntie qua technieken, naar fysieke en holistische relaties in het mens-zijn. De tweede weg die zij insloeg werd een zoektocht naar haar sterkte als therapeute.

Haar docenten, cliënteel, studenten en de vele collega’s uit het reflexologylandschap, hielden haar alertheid gaande, deden haar studeren en allerlei verbanden zien. Complexe ziektebeelden, die zich in haar praktijk aanmelden, verplichtten haar om creatieve therapeutische oplossingen op maat uit te werken en goed te leren invoelen. Zij volgde de reflexology in Europa op de voet en bezocht alle Europese RiEN-conferenties en maakte kennis met de beste buitenlandse docenten zoals Tony Porter, Henrik Hellberg, Jan Williamson, Lynne Booth, Dwight Byers, Martine Faure-Alderson, en vele anderen.

    * Lezing: Bewogen voet versus bewogen gemoed, motion & emotion : Elk startend reflexzonebeoefenaar gaat op zoek naar een goede techniek. Vaak probeert men verschillende methodes uit en valt de keuze op een efficiënte techniek die goed bij de persoonlijkheid van de beoefenaar past. Naast het manuele werk zou onze open en eerlijke houding, ons goed menselijk aanvoelen en een holistische benadering meer kunnen loswerken dan wat weefsel op een voet. Per definitie zouden we elk stoffelijk (lichaam) én niet-stoffelijk deel (ziel) van het menselijk wezen moeten kunnen ‘be-roeren’. Anders is onze opdracht niet volledig geslaagd. De cliënt zou zich, op een bepaald moment gedurende het behandelproces, ‘geraakt’ moeten voelen zodat hij/zij zijn ziek-zijn gaat ervaren als een geheel van factoren die zijn/haar gezondheid belemmeren. De obstakels, die ze zichzelf in de weg leggen of laten leggen, moeten helder worden. Als via onze behandelingen de betrokkene de ogen opent en meer verbanden gaat zien, ontstaat er een diepere, intensere beweging. De dimensie van ons werk kan dan ruimer worden en de kwaliteit van het herstel zal waardevoller zijn. De cliënt was volledig betrokken partij tijdens het herstelproces en komt beter gewapend uit de conflictsituatie.

 

Van Daele Els

Haar eerste kennismaking met voetreflexology gebeurde in 1998 in het toenmalige CMO Leuven (nu Syntra). Nadien volgde Els de opleiding aan het Oost- West Centrum in Antwerpen.

Els bleef bijscholen, bij zowel Belgische als buitenlandse lesgevers. Die mogelijkheid werd in die periode aangeboden door o.a. Hedwige Dirckx die al deze mensen naar België uitnodigde: Dwight Byers (USA), Tony Porter (GB), Lynn Booth (GB),

Sinds 2004 kreeg ze de kans om mee in het opleidingsteam van het OWC te stappen. Eerst in Antwerpen en vanaf 2OO9 ook in Leuven.

Bij het uitvoeren in haar eigen praktijk en het lesgeven heeft de geschiedenis, de betrokken mensen en de toen heersende tijdsgeest altijd haar interesse gehad. Het zijn de wortels, de basis van wat we nu doen.

    * Workshop: in deze workshop gaan we terug in de tijd. Op zoek naar de omstandigheden waarin de zonetherapie ontstond, hoe het door de mensen van die tijd werd onthaald, welke leemte het opvulde.Maar ook hoe waardevol deze kennis nu nog is en wat we er nu nog mee kunnen.

De zonetherapie is niet nieuw en nu voor ons ook niet meer baanbrekend.Maar als ze een beetje in de vergetelheid moest geraakt zijn of er werd in je opleiding weinig aandacht aan besteed, dan is dit een aan te raden opfrisser.

Het zou geen workshop zijn als we niet van de gelegenheid gebruik zouden maken om de bruikbaarheid in de voetreflexology van vandaag te toetsen. We gaan aan de slag met 'oude' technieken en maken ze terug levend.
 
 

Schoenmakers Lydie

Lydie Schoenmakers startte in 1989 met een praktijk in voetreflexology en geeft sinds 1991 opleidingen in voetreflexology. Binnen "Tresuna" doceert zij de opleidingen tot reflexologist in Reflexology Profi en organiseert zij bijscholingen binnen Reflexology Profi+.

Samen met haar leerlingen richtte ze in 1999 vzw VOETSPIEGEL op en is ze tevens mede-oprichter en oud-bestuurslid van de beroepsvereniging BeVo.
Ze werkte haar spiraaltechniek uit tot een levengevende techniek in de reflexology.

    * Workshop: Energetische Vertebraal Correctie : De correctie van de wervelkolom gebeurt door elke wervel individueel energetisch te stimuleren. Iedere wervel is via de blaasmeridiaan, gerelateerd aan een orgaan. Door hiermee te werken wordt de wervelkolom rechter. Tegelijkertijd reageren ook de organen positief op de behandeling.

EVC wordt toegepast bij rugklachten, orgaanklachten, spanningen, bewegingsbeperkingen, bekkeninstabiliteit, burn-out, energieverlies, enzovoorts. De techniek bestaat uit zachte strijkbewegingen.
 

Luys Anita

Reeds jaren is Anita een professionele voetreflexologist. Vanaf 1996 volgde zij intensief diverse opleidingen in binnen- en buitenland. Deze opleidingen zijn een ondersteuning in haar dagdagelijkse bezig zijn in haar praktijk.

Sinds enkele jaren geeft zij ook diverse lezingen, infoavonden en opleidingen (o.a. in Syntra). De opleidingen zijn : Voetreflexology, Bach Bloesem remedies, Babyvoetreflexmassage, werken met oorkaarsen, ontspannende voetmassage, Rug-, schouder- en halsmassage en S.T.E.R.-therapie.

    * Workshop S.T.E.R.-therapie : Een bijzondere vorm van voetreflexology is de S.T.E.R-therapie, dit is een 'zachte', vorm van voetreflexology, ontwikkeld vanuit het idee dat de voeten energie opnemen vanuit de aarde die vervolgens via energiebanen het hele lichaam bevoorraad. Er bevinden zich op de voetzolen tientallen punten die in verbinding staan met energiebanen, ook wel meridianen genoemd. De taak van de meridianen is om de levensenergie zoveel mogelijk door je lichaam te laten stromen.

S.T.E.R. staat voor: Stimuleren, Toevoegen, Energie en Reguleren.
Het gaat dus om het toevoegen van energie, waardoor er een regulerende invloed ontstaat die een helende werking tot gevolg heeft.
 

Den Haese Marleen

Marleen heeft sinds 1997 een eigen praktijk gespecialiseerd in voetverzorging en -reflexology. Vanaf 1998 doceert zij voetverzorging en reflexology in Syntra Sint-Niklaas en Aalst, en in het CVO van Lokeren en Dendermonde. Daarbuiten heeft zij zich in 2005 bekwaamd in Hypnotherapie

    * Workshop Precision Reflexology is vooral gebaseerd op de energetische communicatie tussen reflexgebieden. Het is een zachte, sensitieve manier van werken en kan in om het even welke reflexologybehandeling op de voeten toegepast worden. De voornaamste techniek wordt "Linken" genoemd.

 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België
Onderwijsstraat 43, B-3920 Lommel
www.bevo-belgie.orgBlijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy