NewsFlash: Energetische communicatie in de praktijk

KernKracht - Kuleuven (Pellenberg, B)

07/08/2009

KernKracht
NewsFlash: Energetische communicatie in de praktijk
Doelgroep
Deze studie- en ervaringsdagen zijn bedoeld voor al wie meer vreugde en effectiviteit wil realiseren in leven en werk via meer aangename maar ook meer effectieve vormen van communicatie. Op deze dag leert men in een kort tijdsbestek de allernieuwste inzichten op dit domein alsook de practische toepassingen.
Situering
We communiceren met elkaar van voor de tijd dat ‘taal’ bestond. De manier waarop wij in de 21ste eeuw met elkaar informatie uitwisselen, is sindsdien uiteraard erg geëvolueerd.
Onze taal is geëvolueerd, maar ook ons bewustzijn en onze technieken. Daardoor kent onze communicatie vele vormen.
Wij focussen hierna op een diepere communicatie tussen mensen, vanuit het hart.
Door in communicatie te treden, wordt informatie uitgewisseld. Zender en ontvanger kunnen een verschillende boodschap waarnemen. Niet alleen wát gezegd wordt, maar ook de kleur (de energie) van de boodschap en de intentie spelen een erg belangrijke rol. Afhankelijk van de manier waarop gecommuniceerd wordt, kan ieder van de communicerende partijen kiezen voor een vorm waarin de deelnemers versterkt of ontkracht worden.
Laten we dit generatieve en degeneratieve dialoog noemen.
Men kan zich de vraag stellen om het in economische termen te stellen, wat mijn ‘toegevoegde waarde’ is in een gesprek. Wat zijn de mechanismen die hier spelen ? En hoe kan ik mijn vaardigheden verbeteren ?
Door ons bewust te zijn van de mechanismen die zich afspelen tijdens de uitwisseling met onze buitenwereld, kunnen we leren meesterschap te verwerven over alle aspecten van communicatie. Deze vorm van innerlijk leiderschap vereist geen ‘kennis’ in de klassieke betekenis van het woord.
De ‘weten’-schap verwijst hier naar een innerlijk weten dat opgebouwd wordt via ervaringsleren.
Je durven laten leiden door wat wil uitgesproken worden, je intuïtie en je diepste kern zijn hierbij erg aan de orde in het eerste deel van de workshop.
Verder wordt er ook aandacht besteed aan de dialoogvorm. Dialoog streeft door zijn aard naar een win-win situatie, in tegenstelling tot de debat- of discussievorm waar het de betrachting is om ‘gelijk’ te halen - en de sprekende partij het recht wordt ontnomen om het gesprek te verrijken. Dialoog is een discipline die erg aan de orde is. Ze creëert de ruimte waarbinnen naar elkaar geluisterd wordt en waarin iedere spreker de verantwoordelijkheid neem voor haar/zijn boodschap.
Door het verder bouwen op wat ontstaat in de cirkel en het onvoorwaardelijk accepteren van ieders waarheid, ontstaat resonantie. Deze resonantie heeft het vermogen om de groep bij anders onbereikbare creatieve ideeën, inzichten en oplossingen te brengen, dankzij de kracht van de groep. De dialoogvorm heeft het potentieel om mensen terug te brengen tot het eenheidsbewustzijn.
Het is een krachtige en tegelijk efficiënte communicatievorm en daarom zou het aangeleerd moeten worden in scholen, bedrijven en verenigingen.
In deze workshop worden onze inzichten verrijkt vanuit een theoretische achtergrond - en vervolgens ingeoefend in een praktisch gedeelte.
Programma
Vrijdag 18 september

Vanaf 9.00 uur Ontvangst met koffie / thee in de lounge
10.00 - 11.00 Inleidende oefeningen: Echt contact maken met mezelf en met de anderen o.l.v. Titine Migom
11.00 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.45 Lezing: De rijke wereld van de nieuwe communicatie door Prof Johan Van de Kerckhove
12.45 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.00 Concrete ervaringen met intuïtieve en energetische communicatie
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.30 Lezing: Resonantie en frequentie in de energetische communicatie.
Avond : Een af te spreken gezellig programma voor diegenen die ter plaatse blijven overnachten.
Zaterdag 19 september
Vanaf 9.00 uur Ontvangst met koffie / thee in de lounge
09.30 - 11.00 Ervaringen met dialoogvormen .
11.00 - 11.30 Pauze
11.00 - 12.30 Geweldloze communicatie in de praktijk
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Uitwisseling van ervaringen , evaluatie en afsluiting.
Praktisch
Wanneer: 18 en 19 september 2009
Waar: De Heerlijckyt van Elsmeren, Weg op Halen 2, 3450 Geetbets. (Zie www.heerlijckyt.org.)
Kostprijs: € 195. Deze prijs omvat de twee studie- en ervaringsdagen, thee en koffie tijdens de pauzes en een heerlijcke lunch 's middags.
Overnachten in de mooie kamers en de prachtige omgeving van de Heerlijckyt kan voor € 94 per persoon .
(Zie www.heerlijckyt.org.)
Inschrijven: via de website en deze link.
Trainers
Prof. dr. Johan Van de Kerckhove (zie www.kernkracht.be) en Titine Migom (zie www.lita-works.org)  

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy